Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas även examination, uppsatshandledning, kursansvar och kursadministration. Den undervisning som ingår i anställningen omfattar kurser inom ämnesområdet entreprenörskap och sker främst på avancerad nivå. Att aktivt bidra till kursutveckling ingår också i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, undervisat i entreprenörskap, visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Dokumenterad förmåga att kunna undervisa på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens forskningsmeriter inom anställningens ämnesområde, samt vid förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens undervisningsmeriter och medverkan i kurs- och programutveckling inom ovan nämnt ämnesområde. Den sökande ska ha erfarenhet att undervisa med hjälp av en bred uppsättning undervisningsmetoder. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmågan att integrera undervisningen med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-07-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t o m 2020-12-31.

Anställningens omfattning: 40%

Upplysningar om anställningen lämnas av personalsamordnare Inka Ollikainen, inka.ollikainen@fek.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 juli 2020, UFV-PA 2020/2335.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-07-01
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-07-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2335
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-18
Sista ansökningsdag 2020-07-01

Tillbaka till lediga jobb