Uppsala universitet, Insitutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Doktorand i Additiv tillverkning av material för resorberbara implantat

Antagning till forskarutbildning i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap

AddLife Kompetenscentrum (”Additiv tillverkning för livsvetenskaperna”) är ett VINNOVA kompetenscenter som samlar mer än 20 partners inom akademi, industri och den offentliga sektorn för att stödja kompetensutveckling inom additiv tillverkning för livsvetenskaperna. Centret leds av institutionen för materialvetenskap vid Uppsala universitet och finansieras av akademin, industrin och VINNOVA i lika delar, med en total budget på ca 100 MSEK och kommer att drivas i fem år i första hand, mellan 2020-2024.

Projektbeskrivning: Additiv tillverkning har gjort det möjligt att producera patientspecifika implantat på ett överkomligt sätt. De flesta implantat är emellertid fortfarande inte nedbrytbara, varför ett av huvudmålen med detta projekt är att utveckla ett 3D-skrivet material som kan brytas ned i kroppen samtidigt som det ersätts av patientens egen vävnad. Helt resorberbara medicinska material adresserar flera av de återstående problemen med dagens implantat, såsom behov av implantatborttagning, skillnader i mekaniska egenskaper och infektionsrisker.

Doktoranden kommer att ingå i ett forskarteam som utvecklar materialkombinationer som är lämpliga för additiv tillverkning, med fokus på benersättning. Doktoranden förväntas utveckla potentiella materialkombinationer baserade på den vetenskapliga litteraturen. En allmän förståelse av olika material är viktig såväl som förmågan att tolka och tillämpa information från vetenskapliga publikationer. Utvärdering av materialen kommer att innefatta ett brett spektrum av analytiska tekniker som kräver en bra förmåga till samordning och teamarbete.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Doktoranden förväntas:

 • bedriva forskning med fokus på utveckling av nya, 3D-skrivna material för biomedicinska tillämpningar
 • utveckla initiativ, kreativitet och bedömning vid tillämpning av lämpliga metoder för forskningsaktiviteter
 • säkerställa goda dagliga framsteg i arbetet med utveckling och analys och att upprätthålla goda anteckningar
 • delta aktivt i all relevant forskningsaktivitet som organiseras av nätverket enligt råd från handledarna
 • skriva ihop resultat för publicering och delta i lämpliga konferenser för deras spridning, delta i möten efter behov för att diskutera projektet, vilket kan innebära tillfälliga internationella resor

Dessa uppgifter utgör en ram för rollen och bör inte betraktas som en definitiv lista. Andra rimliga uppgifter kan krävas i enlighet med tjänstens beskrivning.

Forskningsstudierna kommer att genomföras inom AddLife Kompetenscentrum och i samarbete mellan företaget OssDsign och Uppsala universitet. OssDsign är ett svenskt medicinteknikföretag som ägnar sig åt att skapa regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter.

Kvalifikationskrav:

 • Master- eller civilingenjörsexamen eller motsv. i kemiteknik, materialvetenskap/ teknik, medicinsk teknik eller liknande, helst med ett starkt fokus på material.
 • Förmåga att arbeta både självständigt och även som en del av ett större team av forskare, inklusive interaktion med forskargruppen och AddLife-nätverket och delta i kunskapsöverföringsaktiviteter där det är lämpligt och genomförbart
 • Självmotiverande och förmåga att förstå ditt bästa sätt att arbeta, d.v.s. goda tidshanterings- och planeringsfärdigheter, med förmågan att uppfylla tidsfrister och arbeta effektivt
 • Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska
 • God presentations- och kommunikationsförmåga
 • Ett engagemang för din egen kontinuerliga professionella utveckling

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Ansökan:

Din ansökan ska innehålla: 

1) Ett kort brev som beskriver dig själv och varför du anser dig själv vara lämpad för denna tjänst

2) CV med lista över eventuella publikationer

3) Kopia på examensarbete (eller ett utkast till det), kopior av examensbevis och certifikat (inklusive lista över kurser och betyg), och andra ev. relevanta dokument

4) Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner eller rekommendationsbrev.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enl. överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap §7.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Cecilia Persson, cecilia.persson@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 2020-07-17, UFV-PA 2020/2153. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2153
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-15
Sista ansökningsdag 2020-08-02

Tillbaka till lediga jobb