Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Anställningen är placerad i forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (www.u-care.uu.se). Det övergripande målet med arbetet inom U-CARE är att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med somatisk sjukdom hos sig själv eller närstående.

Inom U-CARE finns en grupp kopplad till Uppsala MedTech Science & Innovation (https://medtech.uu.se/), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på medicinsk teknik och e-hälsa. Gruppen leds av Maria Hägglund, och studerar implementering och användning av e-hälsa och ny teknik inom hälso- och sjukvården och för egenvård.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:
Det övergripande målet med projektet är att fördjupa förståelsen för hur vi på bästa sätt implementerar patienters tillgång till sin journal i olika kontexter, för att skapa största möjliga nytta för både patienter och vårdpersonal. Projektet bygger på projektledarens tidigare forskning i Sverige och USA. Huvuddelen av doktorandtjänstens forskning är förlagd i Sverige, men stora möjligheter till internationellt samarbete och utbyte finns.  

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa som avser utbildning och/eller administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav:
Den person som kommer att erbjudas anställningen ska ha en mastersexamen inom för anställningen relevant område, t.ex. hälsoinformatik, implementeringsforskning. Anställningen kräver mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. Den som erbjuds anställningen ska ha ett starkt intresse e-hälsa och digitalisering. Vi vill att du har mycket god förmåga att arbeta med olika programvaror såsom Microsoft Word, Excel, Outlook, och PowerPoint. Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt och i små projektgrupper samt att organisera och planera.

Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagnings bestämmelser finner du på: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/och https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

 • Erfarenhet och kunskap om forskningsmetoder som används inom projektet (t.ex. systematiska litteratur översikter, meta analyser, deltagande aktionsforskning, medborgarmedverkan i forskning, utvärderingsstudier inom e-hälsoområdet)
 • Erfarenhet och kunskap om den svenska e-hälsokontexten i allmänhet och om patienters tillgång till sin journal i synnerhet
 • Erfarenhet av att skriva vetenskapliga publikationer
 • Erfarenhet av att insamla, organisera och hantera kvantitativa och kvalitativa data med olika program såsom Excel, SPSS, R och NVivo.

Ansökningsförfarande:
Ansökan bör skrivas på engelska och innehålla:

 • Ditt curriculum vitae
 • Kopior på dina examensbevis
 • Din mastersuppsats
 • Din fullständiga publikationslista
 • Ett personligt brev i vilket du beskriver (1) tidigare forskningserfarenhet; och (2) varför du är intresserad av en forskarutbildning.
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: projektledare Maria Hägglund (maria.hagglund@kbh.uu.se, +4618 471 6257 eller forskargruppsledare Louise von Essen (louise-von.essen@kbh.uu.se, +46184713484).

Välkommen med din ansökan senast den 10 juli 2020, UFV-PA 2020/2261.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200901
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2261
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-08
Sista ansökningsdag 2020-07-10

Tillbaka till lediga jobb