Uppsala universitet, institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. För mer information om institutionen, se www.iob.uu.se.

Vi söker en motiverad, tekniskt skicklig och kreativ forskare för ett tvärvetenskapligt projekt som finansieras via startbidrag från vetenskapsrådet (VR).  Programmet för Miljötoxikolgi är placerat på Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC) vid Uppsala universitet. Vi söker kandidater som kreativt kan bidra till tvärvetenskapligt arbete, är mycket oberoende och som trivs i ett informellt, praktiskt laboratorium med en platt hierarki och vänliga människor.

Lars Behrendts grupp undersöker funktionella responser från individuella mikroorganismer i förhållande till deras fysiska och kemiska miljö. Forskningen går ut på att kombinera mikrofluidisk lab-on-a-chip-metodik och fysiologiska avläsningar på enskilda celler med automatiserad mikroskopi, molekylära mätningar och kemiska exponeringar, med målet att generera data för riskbedömning av föroreningar under beräknade klimatförändringsscenarier.

Projekt beskrivning: För att kunna kvantifiera effekterna av enskilda och kombinerade stressfaktorer på metabolismen hos enskilda celler kommer vi i detta projekt att kombinera två tekniker, (i) ’microfluidics’ mikrofluidik och (ii) ’quantitative phase imaging’ kvantitativ fasavbildning (QPI), [MJ1] [LB2] till en ny, högeffektiv "ekotoxikologi- on-a-chip-strategi. Mikrofluidik möjliggör exakt kontroll av multiparametriska stressfaktorer (t.ex. temperatur och kemikalier) hos immobiliserade exponerade celler, med samtidig mätning av torrmassan i cellerna via QPI. De biologiska modellerna som ska undersökas inkluderar enskilda celler av marina bakterier och växtplankton, som på grund av sin grundläggande roll i koldioxidcykling och primärproduktion är av stor global och ekologisk relevans.

Arbetet med detta projekt kommer att väsentligt öka vår förståelse för olika miljöfaktorers påverkan på miljöföroreningars toxicitet gentemot enskilda celler. Förutom att besvara grundläggande frågor av miljörelevans kommer vi att arbeta för kommersialisering av den utvecklade tekniken för användande vid snabb miljöövervakning av toxicitet.

Arbetsuppgifter: Specifika arbetsuppgifter i detta projekt inkluderar (i) driften av en QPI-avbildningsplattform, (ii) kopplingen av QPI till befintliga och utvecklas mikrofluidplattformar, (iii) användande av denna "ekotoxikologi-on-a"-chip-approach för att mäta effekten av miljö- och toxikologiska stressfaktorer på torrmassan hos enskilda celler. Analysera resultat och publicera manuskript i vetenskapliga tidskrifter.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i teknik, optik, fysik, mikrobiologi eller annat relevant område. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Sökande måste ha utmärkt förmåga till kommunikation (engelska i tal och skrift) och god vetenskaplig kompetens. Framgångsrika sökande måste ha dokumenterad erfarenhet av drift av avancerade avbildningsplattformar, konstruktion av mikrofluidiska system och analys av bilder med högt innehåll är mycket önskvärt.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Praktisk kunskap om biologiska system är en merit som ytterligare stärker ansökan.

Anvisningar för ansökan: Ansökan ska innehålla

(i) En avsiktsförklaring [MJ1] där du beskriver dig själv, din forskningsbakgrund och intressen och varför du tycker att du passar bra för positionen (max. 2 x A4-sidor, helst kortare)

(ii) Din CV och publikationslista

(iii) Två referenser med namn och kontaktinformation (telefon och e-post)

(iv) En kopia av ditt doktorsexamensbevis

Ansökan bör vara skriven på engelska.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lars Behrendt, lars.behrendt@scilifelab.uu.se, 00460763151045.

Välkommen med din ansökan senast den 24 juli 2020, UFV-PA 2020/2159.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2020/2159
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-11
Sista ansökningsdag 2020-07-24

Tillbaka till lediga jobb