Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Uppsala universitet skapar en ny forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar, där lokal relevans möter internationell excellens. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. Bevarande och förändring liksom definition och hantering av resurser är centrala aspekter. Forskarskolan är starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö. Uppsala universitet Campus Gotland, där forskarskolan är belägen, utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Här arbetar vi tillsammans med internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar. Som doktorand kommer du vara del av denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Du kommer även ta del av forskarskolans doktorandkurser, seminarier samt förstklassig doktorandhandledning.

Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet bedriver utbildning och forskning vid Ekonomikum i Uppsala och Campus Gotland i Visby. Vid institutionen studeras olika aspekter av digitaliseringens förutsättningar, möjligheter och konsekvenser i relation till individer, organisationer och samhällsinstitutioner. För mer information, se institutionens hemsida: http://www.im.uu.se/ 

Företagsekonomiska institutionen och Institutionen för informatik och media kommer tillsammans att driva två doktorandprojekt inom ramen för den nya forskarskolan vid Uppsala universitet – Campus Gotland. Den gemensamma utgångspunkten för doktorandprojekten är att det finns ett stort behov av att studera hur vi med stöd av digitala innovationer kan hjälpa konsumenter att fatta mer hållbara beslut avseende konsumtion av livsmedel. De digitala verktyg som finns till förfogande för konsumenter i butiker idag är relativt trubbiga och har haft som främsta syfte att effektivisera butiksflöden. Konsumenters agerande under själva köpet har inte stått i fokus vid utveckling och design. Genom att utgå ifrån ett konsumentperspektiv, till exempel vilken information konsumenten överväger vid köpbeslut, vilka val denne ställs inför vid matplanering hemma och i butiken samt vilka produkter som denne väljer mellan, kan digitala system utformas så att de ökar förutsättningarna för att konsumenter finner nytta i dem. 

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktoranden vid institutionen för informatik och media kommer att ur ett systemvetenskapligt perspektiv ha en inriktning mot design av digitala system som stödjer konsumenters beslutsfattande. Konsumentens faktiska val och attitydmätningar har tidigare använts till att försöka förutsäga deras beteende i olika köpsituationer och utifrån detta ändra butiksmiljön. Den förändrade butiksmiljön trodde man skulle ändra konsumentens beteende, något som visat sig inte stämma. Som tidigare attityd-beteendegap antyder är ändring av butiksmiljön inte tillräckligt för att påverka konsumenters beteende i en mer hållbar riktning, utan mer handfasta aktiviteter både innan och vid själva köptillfället krävs. I detta doktorandprojekt kommer konsumentens informationsbehov och informationsbehandling att stå i fokus både vid planering av livsmedelsinköp och vid köptillfällen i butik och online. Särskilt studeras hur digitala systemet kan bidra till hjälp och handledning i syfte att underlätta mer hållbara produktval och som matinspiration för veckoplanering. Härigenom skall projektet utveckla kunskap om vad som påverkar livsmedels­konsumenters beslutsfattande och på vilka sätt digitala system kan stödja detta beslutsfattande så att det bidrar till en mer hållbar utveckling.

Kvalifikationskrav: Vi söker en doktorand med genuint intresse för och goda kunskaper om datadriven digital innovation och hållbar utveckling. Erfarenhet av användarcentrerad utveckling, konceptuell modellering, digitala plattformar och utveckling av datadrivna e-tjänster och informationsinfrastruktur är meriterande. Lämplig bakgrund är magister- eller masterexamen med inriktning mot informationssystem, data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande. En generell beskrivning av forskarutbildningen i informationssystem finns i den allmänna studieplanen som finns att hämta på http://www.samfak.uu.se/.

Grundläggande behörighet: Du har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Särskild behörighet: Du har godkänt resultat på kurser om 90 hp inom för informationssystem relevanta områden, eller har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (svensk kandidatexamen uppfyller kravet på engelska.) är ett krav. Det går att visa att språkkraven uppfylls genom TOEFL/IELTS/Tidigare gymnasie- eller högskolestudier. Vid språktesten krävs följande resultat:

  • IELTS: ett sammanlagt resultat på minst 6,5 och inget delresultat på mindre än 5,5
  • TOEFL: Pappersbaserat: Resultat på minst 4,5 (skala 1–6) på skriftligt test och ett sammanlagt resultat på 575. Internetbaserat: Resultat på minst 20 (skala 0-30) på skriftligt prov och ett sammanlagt resultat på minst 90.
  • Cambridge: CAE, CPE

Anställningens omfattning är 100 %. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen kan ingå inom ramen för anställningen om max 20 % av heltid. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen (2006:1053) 5 kap 1–7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskaper i svenska är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: För att söka, fyll i den anmälningsblankett som finns att hämta under Doktorand (Utbildning forskarnivå) på http://www.samfak.uu.se/ samt skriv några sidor om dig själv och skicka med 1–3 arbeten som du vill åberopa (uppsatser, examensarbeten, artiklar, etc.). Bifoga även en beskrivning av dina forskningsintressen (max 5 sidor) i relation till ovanstående kunskapsområde, samt namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner. 

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Pär Ågerfalk, e-post: par.agerfalk@im.uu.se, tfn: 018-471 1064 och docent Jonas Sjöström, e-post: jonas.sjostrom@im.uu.se, tfn: 018-471 7702 .

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2020, UFV-PA 2020/2110.

Flytta till Gotland? Här hittar du värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-11
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2110
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-03
Sista ansökningsdag 2020-09-15

Tillbaka till lediga jobb