Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: industriell teknik, kvalitetsteknik samt byggteknik och byggd miljö. Institutionen har en stark och internationell forskningsmiljö och har ungefär 80 anställda med forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för industriell teknik i Uppsala. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se

Projektbeskrivning: Additiv tillverkning för livsvetenskaper introduceras inom en mängd områden inom hälso- och sjukvårdsområdet. Additiv tillverkning har stor potential att förbättra diagnostik, personaliserad medicin, anpassade implantat såväl som pre-kirurgisk planering och utbildning. På längre sikt kommer tekniker för vävnads- och organtillverkning sannolikt att medföra än mer grundläggande förändringar både inom medicin och sjukvård i allmänhet. Tekniska genombrott enbart är emellertid inte tillräckliga för att leda till framgångsrikt genomförande och detta projekt kommer att fokusera på två viktiga aspekter som är viktiga för implementering: (1) affärsmodeller anpassade till additiv tillverkning och (2) implementeringsbarriärer, möjliggörare och strategier för implementering.

Du kommer i detta projekt att vara en del av ett internationellt forskarteam som utför forskning och utveckling kring affärsmodeller och implementeringsstrategier för olika Additiv tillverkningstekniker eller Additive Manufacturing (AM på engelska) som t.ex. nanoprinting, polymerer för bioprocesskomponenter, nya material för implantat, bioprinting, teknologier för medicinering samt pre -operativ At-teknik. Projektet syftar också till identifiering av barriärer och möjliggörare för utveckling av olika implementeringsstrategier. Forskningen adresserar faktorer på olika nivåer som individ, grupp och organisationsnivå. Du kommer att arbeta med kvalitativa (t.ex. intervjuer och deltagarnas observationer) såväl som kvantitativa metoder (t.ex. enkäter och registerdata).

Projektet kommer att genomföras inom AddLife, som är ett VINNOVA kompetenscenter som samlar mer än 20 partners inom akademin, industrin och den offentliga sektorn för att stödja kompetensutveckling inom additiv tillverkning för biovetenskap. Centrumet finansieras av akademin, industrin och VINNOVA.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser (se ovan). I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Vi söker dig som har en masterexamen eller civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi, industriell ledning, innovation, företagande och administration eller motsvarande. Kandidatexamen eller liknande kunskaper inom medicinsk teknik, additiv tillverkning eller liknande är meriterande. Du ska vara ambitiös, produktiv och ha ett solitt intresse för vetenskap och teknik. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga. Du bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp. Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter inom engelska är ett krav. All tidigare kunskap om hälso- och sjukvård och implementering i kliniska miljöer är starkt meriterande.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: Din ansökan önskas innehålla:
1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.
2) CV (max 2 sidor)
3) En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.
4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, som t ex publikationer, som du önskar åberopa.
5) Namn och kontaktuppgifter till minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Hösten 2020 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Marcus Lindahl, marcus.lindahl@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2020, UFV-PA 2020/2062.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2062
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-01
Sista ansökningsdag 2020-07-31

Tillbaka till lediga jobb