Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Beskrivning av ämnesområdet: Psykiatrisk precisionsmedicin innefattar studier grundläggande molekylära och neurofysiologiska aspekter på hjärnans funktioner av betydelse för diagnos av psykiska funktioner och psykisk sjukdom i vid bemärkelse utifrån ett individuellt perspektiv. Det inkluderar analys av strukturell och funktionell hjärnavbildningsdata, neurofysiologiska metoder såsom elektroencefalografi och genetiska analyser. Ämnesområdet förväntas bidra till att driva utvecklingen mot att optimera diagnostisering och behandling av patienter med psykisk sjukdom. Psykiatrisk precisionsmedicin är ett fält som via ökad förståelse för de neurobiologiska processerna bakom psykisk sjukdom på sikt syftar att kunna erbjuda rätt behandling, till rätt patient, vid rätt tidpunkt.

Arbetsuppgifter: Forskning inom psykiatrisk precisionsmedicin, undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration, samt handledning av doktorander. Undervisning sker inom utbildningarna på grundnivå (läkarprogrammet och vårdutbildningar) och avancerad nivå inom ämnesområdet psykiatri. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet.

Anställningsperiod: En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om särskilda skäl föreligger kan dock anställningen förnyas. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Sökande ska ha svensk legitimation som läkare eller psykolog.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren.

Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning inom ämnet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid den sökandes förmåga att utveckla och studera medicinska frågeställningar inom ämnet med hjärnavbildningstekniker. Förmåga att driva egen avancerad teknikutveckling inom området är meriterande samt vana av samverkan med klinisk psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri men också med prekliniska vetenskapsområden gärna över fakultetsgränser är också meriterande. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Vid bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ska i första hand kvalitet beaktas. Även omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse hösten 2020.

Anställningsform: Visstidsanställning längre än 6 månader.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Finn Hallböök, prefekt@neuro.uu.se eller HR-generalist Ulrika Enqvist, ulrika.enqvist@neuro.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 6 augusti 2020, UFV-PA 2020/2040.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse hösten 2020
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/2040
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-18
Sista ansökningsdag 2020-08-06

Tillbaka till lediga jobb