Uppsala University, Department of Chemistry - Ångström Laboratory

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av ämne & forskningsprojekt: Möjligheten för energilagring blir allt viktigare när andelen förnybar energi, t. ex. sol- och vindkraft, ökar och här har batterier en viktig roll.  De energigivande redoxreaktionerna i ett batteri sker i gränsskikten mellan elektrod och elektrolyt. Vid användning av batteriet sker oxidation i anodens material medan det i katodens material sker reduktion. I ett laddningsbart batteri kan processen vändas genom tillförsel av energi. I gränsskikten sker dock också oönskade sidoreaktioner: elektrodmaterialen kan till viss del lösas upp, det formeras olika typer av nanometertunna gränsskikt bestående av nedbruten elektrolyt, etc. och detta påverkar bl.a. batteriets livslängd. För att utveckla framtidens batterier behövs kunskap på atomär nivå om hur och varför de olika kemiska processerna i gränsskikten sker. Fotoelektronspektroskopi (PES) är en av de mest kraftfulla metoderna för att erhålla atomär information om batteriernas gränsskikt. Det bygger på att tekniken har en ytkänsligt på nanometernivå och har känslighet för både grundämne och oxidationstal. Utveckling av ny typ av instrumentering möjliggör experimentella mätningar av gränsytor mellan vätskor och fasta material, och studier av exempelvis batteriernas gränsskikt under drift s.k. operandi mätningar. Doktorandprojektet är centrerat kring vidareutveckling av experimentell metodik för operandi högtryckfotoelektronspektroskopi (APPES – ambient pressure photoelectron spectroscopy) för batterier. Detta innefattar APPES och jämförelse med resultat från PES mätningar och elektrokemiska mätmetoder från både synkrotronljus anläggningar och i hemmalaboratoriet.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Studenten förväntas inom forskarutbildningen vidareutveckla metodik för operandi APPES mätningar för batterier, och jämför dessa med PES mätningar och elektrokemiska mätningar. Studenten ska planera och genomföra experiment, analysera data och presentera forskningen i artiklar och vid nationella och internationella konferenser. APPES finns främst tillgängligt vid nationell och internationella synkrotronljusanläggningar varvid studenten förväntas resa vanligtvis 1-3 veckor per termin. Studenten förväntas delta vid gruppgemensamma aktiviteter och ta ansvar för gemensam forskningsutrustning.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi eller fysik.
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Önskvärt/meriterande: Studenten behöver vara motiverad, villig att lära sig nya färdigheter, och ha uthållighet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Maria Hahlin, maria.hahlin@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 7 augusti 2020, UFV-PA 2020/1938.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1938
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-07-01
Sista ansökningsdag 2020-08-07

Tillbaka till lediga jobb