Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Anställningen är placerad i forskargruppen Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskargruppen är värd för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (www.u-care.uu.se). Det övergripande målet med arbetet inom U-CARE är att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med somatisk sjukdom hos sig själv eller närstående.

Inom U-CARE finns en grupp kopplad till Uppsala MedTech Science & Innovation (https://medtech.uu.se/), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med fokus på medicinsk teknik och e-hälsa. Gruppen leds av Maria Hägglund, och studerar implementering och användning av e-hälsa och ny teknik inom hälso- och sjukvården och för egenvård.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Den person som vi söker ska arbeta med ett forskningsprojekt som handlar om att studera hur implementering av e-hälsa i primärvården påverkar arbetsprocesser, upplevd arbetsmiljö och hälsa hos vårdpersonalen, och baserat på detta vidareutveckla rekommendationer och riktlinjer för digitalisering i primärvården. Arbetsuppgifterna inkluderar att i samarbete med redan involverade forskare överse rekrytering och deltagande; medverka i insamling av kvalitativa data i form av observationer och intervjuer; delta i analys av insamlade kvalitativa data; samt att bearbeta och i vetenskapliga artiklar rapportera data. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst 20 procent av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom området hälsoinformatik, implementeringsforskning (med fokus på digitala verktyg i vården), eller närliggande ämne. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Personen som vi söker ska vara mycket motiverad och konkurrenskraftig med vetenskapliga meriter inom det aktuella ämnesområdet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Meriterande:

 • Erfarenhet av användbarhetsstudier, utvärderingsstudier inom e-hälsoområdet, samt systematiska litteraturöversikter och metaanalyser
 • Erfarenhet av att arbeta med kvantitativ såväl som kvalitativ metod samt självständigt skriva vetenskapliga artiklar
 • Erfarenhet och/eller kunskap om feasibility- och pilotstudier, deltagande aktionsforskning, involvering av de personer forskningen berör i planering och genomförande av forskning
 • Publikationer i vetenskapliga tidskrifter
 • Erfarenhet av att handleda på avancerad nivå

Ansökningsförfarande: Din ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla:

 • Ditt Curriculum Vitae
 • Kopior på dina examensbevis
 • Din avhandling
 • Ett brev i vilket du beskriver varför du söker anställningen (maximum två sidor)
 • Din fullständiga publikationslista inkluderande URL/DOI till var och en av publikationerna
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: projektledare Docent Maria Hägglund forskargruppsledare (maria.hägglund@kbh.uu.se, 018-471 6257) eller forskargruppsledare U-CARE Professor Louise von Essen (louise-von.essen@kbh.uu.se, 070-425 07 14).

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2020, UFV-PA 2020/1915.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200801
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1915
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-21
Sista ansökningsdag 2020-06-17

Tillbaka till lediga jobb