Uppsala University, Department of Chemistry - Ångström Laboratory

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Inom programmet fysikalisk kemi bedriver vi grundläggande och målinriktad forskning främst kring fotokemi och kemisk dynamik, laserspektroskopi samt molekylära och mesoskopiska system för solenergiomvandling.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Forskningsprojektet kommer att fokusera på studier av luminescens och reaktivitet i exciterat tillstånd av övergångsmetallkomplex för applikationer i solenergiomvandling, fotoredoxkatalys eller elektroluminescens. Dessa studier kommer fram för allt att undersöka elektronöverföringsreaktioner i grund och exciterad tillstånd av nyartade fotosensiterare med elektrokemiska och spektroskopiska metoder som tidsupplöst laserspektroskopi. För mer information om projektets bakgrund se vår hemsida.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • Masterexamen eller motsvarande enligt ovan inom kemi eller ett liknade ämne (fysik, materialvetenskap, etc.)
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
  • Den sökande ska ha ett starkt intresse för spektroskopi, elektrokemi och fotokemi.
  • Den sökande måste besitta förmågan att arbeta båda självständigt och i en grupp

Önskvärt/meriterande: Fördjupade kunskaper och/eller praktiska erfarenheter i en eller flera av dessa områden, spektroskopi, elektrokemi och fotokemi, är meriterande.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. 

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Reiner Lomoth, Tel.:+46-18-471 3644 , e-mail: reiner.lomoth@kemi.uu.se.  

Välkommen med din ansökan senast den 15 juni 2020, UFV-PA 2020/1896.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1896
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-18
Sista ansökningsdag 2020-06-15

Tillbaka till lediga jobb