Uppsala University, Department of Chemistry - Ångström Laboratory

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vi söker två doktorander till Prof. Sascha Otts forskargrupp i programmet för syntetisk molekylkemi (SMC) vid Kemi – Ångström. Vid SMC programmet bedrivs forskning i gränslandet mellan molekylär oorganisk kemi och organisk kemi, med ett stort inslag av fysikalisk kemi.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Projekten handlar om utveckling av nya syntesmetoder för tillämpningar inom organisk kemi. Det första projektet (projekt A) bygger på pågående arbete i gruppen med målet att etablera nya fosfororganiska reagens för reduktiv koppling av karbonylföreningar till alkener (se till exempel JACS 2017, 2940-2943; Chem. Commun. 2019, 6030-6033). Det andra projektet (projekt B) är en del av ett större samarbetsprojekt som syftar mot utforskning av nya vägar inom organisk fotoredoxkatalys. Projektet kommer att kombinera aspekter av heterogena, ljusabsorberande halvledarsystem med organisk kemi.

Arbetsuppgifter: De föreslagna projekten kommer att innehålla en stor mängd syntetiskt laboratoriearbete, inklusive arbete under inerta reaktionsförhållanden (Schlenk-linje och handskbox), reaktionsövervakning, produktrening och produktanalyser. Dessutom kommer projekt A att omfatta syntetisk lågvalent huvudgruppskemi, medan projekt B kommer att koncentrera sig på användning av halvledarsystem för fotoinitierade organiska transformationer. Därför kommer det i projekt B att krävas att kandidaten arbetar med halvledarbeläggningar, och -fotofysik utöver den syntetiska organiska kemin.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • Grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, med stark dokumenterad erfarenhet av syntetisk organisk kemi, metodutveckling och intresse för fysikalisk kemi.
  • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • Du är innovativ och är inte rädd att gå utanför de traditionella ämnesgränserna i forskningen.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Meriterande: För projekt A är tidigare dokumenterad erfarenhet av huvudgruppkemi och handskboxtekniker fördelaktig.

För projekt B är tidigare dokumenterad erfarenhet av halvledarfotofysik och ytkemi utöver en gedigen expertis inom organisk kemi fördelaktig.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Vänligen ange en preferens för antingen projekt A eller B i ansökan. 

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: lämnas av Prof. Sascha Ott, e-post sascha.ott@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2020, UFV-PA 2020/1894.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1894
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-18
Sista ansökningsdag 2020-06-10

Tillbaka till lediga jobb