Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning inom området läkemedelsutveckling vilket inbegriper läkemedlens kemi, läkemedel från naturen samt analys av läkemedelsubstanser i kroppen. Institutionen ansvarar för undervisning i läkemedelsrelaterade ämnen på flera program, exempelvis inom apotekarprogrammet och receptarieprogrammet. Institutionen har ca 85 medarbetare och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära varandra i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se.

Vi söker nu en postdoktor inom kemisk biologi och organisk kemi för massspektrometrisk identifiering av bioaktiva mikrobiome-metaboliter.

Beskrivning: En postdoktoral forskartjänst finns tillgänglig i forskningsgruppen som drivs av Associate Professor Dr. Daniel Globisch på Institutionen för Läkemedelskemi. Globisch-laboratoriet är en internationell och tvärvetenskaplig forskningsgrupp (https://www.ilk.uu.se/research-groups/biomarker-discovery/). Forskningen fokuserar på att utveckla och förbättra metoder för kvantitativ och kvalitativ metabolomik-baserad forskning (Relevant litteratur: Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2013, 110, 4218-4223; Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 9739-9742; Bioorg. Med. Chem. Lett. 2017, 27, 3436-3440; se hemsidan för uppdateringar). Projektet kommer att undersöka mikrobiom-metaboliter genom användning av kemoselektiva metabolitmodifieringsmetoder och masspektrometrisk analys. Detta projekt samfinansieras av Docent Mikael Sellins forskargrupp  (https://www.imbim.uu.se/forskargrupper/infektion-och-forsvar/sellin-mikael/), som använder organoid-modellsystem för att studera bakteriell tarminfektion. Detta tvärvetenskapliga projekt kommer att inkludera tekniker i gränssnittet mellan kemi och biologi med en kombination av organisk kemi, masspektrometrisk analys av metaboliter och mikrobiologi. Vår forskningskonstellation söker här en motiverad postdoktorsforskare med stort driv, passion och forskningsintresse för att stärka de pågående tvärvetenskapliga projekten som syftar till att förklara mikrobiom-metabolism med hjälp av masspektrometri och kemoselektiva prober.

Arbetsuppgifter: Du kommer att utföra kemisk syntes av kemoselektiva prober och metaboliter, metabolitextraktion och masspektrometrisk analys med användning av UPLC-MS/MS-tekniker och bakteriekulturer. Postdoktorstjänsten innefattar 100% forskning.

Kvalifikationer: För anställning krävs en doktorsexamen inom kemiska, biologiska eller farmaceutiska vetenskaper samt expertis inom minst tre av de följande områdena; kemisk biologi, biokemi, organisk kemi, mikrobiologi, samt masspektrometrisk analys av metaboliter. Doktorsexamen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år.

Meriterande: Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift krävs. Sökande bör även ha en mycket god samarbetsförmåga. Personlig lämplighet kommer tas i särskild beaktande under urvalsprocessen.

Ansökan som skickas in digitalt och bör vara skriven på engelska ska innehålla följande dokument:

  • Personligt brev som innehåller intressen och kunskaper inom forskning, samt egen reflektion om den senaste utvecklingen inom massspektrometrik kemisk biologi eller microbiome-forskning
  • Curriculum Vitae innehållande fullständig lista över publikationer
  • Kopia av doktorsexamen
  • Kontaktuppgifter till minst två referenser

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av: Daniel Globisch, daniel.globisch@scilifelab.uu.se

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Anders Karlén, anders.karlen@ilk.uu.se, tel 018-471 4293

Välkommen med din ansökan senast den 3 juli 2020, UFV-PA 2020/1800.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1800
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-07-03

Tillbaka till lediga jobb