Uppsala universitet, institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen har c:a 300 anställda, varav drygt 30 professorer, c:a 75 andra akademiska lärare/forskare och c:a 130 aktiva forskarstuderande. Fler än 4600 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år. För mera information, se http://www.it.uu.se. Inom datalogi behandlas teorier, principer, tillämpningar och tekniker för konstruktion och implementation av programvara och representation av data. Vid avdelningen för datalogi bedrivs idag forskning inom detta ämnesområde bl a kring design och implementation av programmeringsspråk speciellt med avseende på parallellism och "concurrency", hantering av stora datamängder inkluderat informationsutvinning, kombinatorisk optimering, formella metoder och datavetenskapens didaktik. Se även http://www.it.uu.se/research/computing_science. Avdelningen för datalogi har nära samarbete med avdelningen för datorteknik se http://www.it.uu.se/research/computer_systems och deltar i institutionens satsning på forskning inom AI inklusive machine learning. 


Beskrivning av anställningens ämnesområde:
Anställningens område är datalogi, med ett fokus på teknik och teori för programspråk. Detta omfattar bland annat design, implementering, programmeringsplattformar, kompilatorer, och analys av programspråk och program, både avseende teori och verktygsstöd. 


Arbetsuppgifter: 

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning inom programmering, inklusive teori och verktyg för programmering, är en betydande del. 
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan på sikt komma att innefatta ledningsuppdrag, administrativa uppdrag och samverkansuppdrag. 


Anställningsperiod:
Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.


Behörighetskrav


 • Doktorsexamen inom datavetenskap eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.


Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav:

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. 


Vetenskaplig skicklighet
avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom teknik och teori för programspråk.  


Pedagogisk skicklighet
avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid programmering, inklusive teori och verktyg för programmering.  

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 


Ytterligare information
 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor

Instruktioner för ansökan om anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Joachim Parrow, telefon 0705733324, e-post joachim.parrow@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2020, UFV-PA 2020/1775

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1775
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-06-04
Sista ansökningsdag 2020-08-31

Tillbaka till lediga jobb