Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Beskrivning: Institutionen för moderna språk har cirka 60 anställda som bedriver forskning, utbildning på forskarnivå, grundnivå och avancerad nivå inom ett flertal språk och litteraturer. Inom ämnet rysk språkvetenskap finns en lång tradition av forskning inom historisk lingvistik och filologi, men även andra inriktningar förekommer. Höstterminen 2019 startade ett nytt masterprogram inom ämnet ryska med inriktning mot internationella relationer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination, forskning, administration och handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå.

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Undervisningen omfattar språkvetenskapliga och språkfärdighetsinriktade moment inom ramen för masterprogrammet och fristående kurser.

Forskning innebär egen forskning och utveckling av forskningsmiljön. Som universitetslektor förväntas du även aktivt ansöka om externa forskningsmedel och följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet.

I tjänsten ingår också administration. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper.  

Förmåga att undervisa på ryska, engelska, och svenska krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet rysk språkvetenskap. Skicklighet att leda och utveckla akademisk verksamhet är också av vikt för anställningen och kommer att tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet: Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska också tillmätas betydelse. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället tillmäts betydelse. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande.

Pedagogisk skicklighet: Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet kommer att värderas. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till administrativ skicklighet räknas övergripande verksamhetsplanering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Övrigt: Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem ska omfatta:

 • Examensbevis doktorsexamen
 • CV
 • Personligt brev
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av administrativa- och ledningsmeriter
 • Redovisning av samverkansmeriter
 • Publikationer som åberopas (max 10 st)

OBS! ansökan samt bilagor skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att skanna skickas i två exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/1792.

För ytterligare information läs vidare
http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 och även i följande länk http://regler.uu.se/dokument/?contentId=703470

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast efter överenskommelse.

Anställningsform: Visstidsanställning till och med 2021-01-17.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande prefekt Christina Kullberg tel 018-471 13 24, epost christina.kullberg@moderna.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 2 juni 2020, UVF-PA 2020/1792.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2021-01-17
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1792
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-14
Sista ansökningsdag 2020-06-02

Tillbaka till lediga jobb