Uppsala University, Department of Chemistry - Ångström Laboratory

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 235 anställda och omsätter cirka 237 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av forskningsprojektet och forskningsmiljön: Målet med doktorandprojektet är grundläggande förståelse av prestandabegränsande åldringsprocesser i kommersiella Li-jonbatterier. Fokus är riktat på att förklara och förutse sidoreaktioner i realtid under batteriets ur-/uppladdning. För detta ändamål syftar projektet till utveckling och tillämpning av nya experimentella metoder ämnade att undersöka materialfasutveckling i Li-joncellen. Exempel på dessa är tekniker som finns tillgängliga både internt, såsom masspektrometeranalys, och vid storskaliga röntgen- och Neutron-anläggningar. Det vetenskapliga resultatet kommer ligga till grund för inte bara djupare förståelse av elektrokemiska energilagringsprocesser, men också för uppbyggandet av instrument tillägnade utveckling och förutbestämning av batteriers livslängd. Arbetet kommer bedrivas vid Ångström Advanced Battery Centre (ÅABC) vid Uppsala Universitet i nära samarbete med världsledande industriella partners inom transportsektorn.

ÅABC: Ångström Advanced Battery Center (ÅABC) är inrymt i Ångströmlaboratoriet - ett av Europas bäst utrustade materialforskningslaboratorier. ÅABC samlar ca 70 forskare, av vilka 8 är seniora forskare (lektorer och professorer); resten är doktorander, postdoktorer, forskare och forskarassistenter. ÅABC är den ledande forskningsmiljön för utveckling av elektrokemiska lagringsmaterial och avancerad batteriteknik i Norden. På en årlig basis produceras ca 5 doktorsavhandlingar inom verksamheten. Forskningens fokus ligger på modern kommersiell, samt nästa generations, Li-jon batterier och framtida batteriteknologier som Na-jon, Li-S, organiska elektroder, fasta tillståndet etc. Expertisen ligger inom syntes av elektrod- och elektrolytmaterial och elektrokemiska tester, men lika
viktigt är utvecklingen och tillämpningen av operandokaraktärisering genom vibrationsspektroskopi, masspektrometri, röntgenfotoelektronspektroskopi, etc.

Arbetsuppgifter: Vi letar framförallt efter en motiverad och ambitiös student. Studenten kommer bedriva forskningsstudier såsom att utforma, planera och genomföra det experimentella arbetet, ofta i samarbete med andra akademiska och industriella partners, kritiskt analysera och diskutera resultaten och presentera sitt arbete muntligt vid vetenskapliga konferenser och skrivna i form av uppsatser i vetenskapliga tidskrifter. Slutligen förväntas studenten delta i alla obligatoriska gruppaktiviteter, inklusive att bli den ansvariga personen för specifik laboratorieutrustning. Arbetsuppgifterna kan också omfatta undervisning och andra administrativa åtaganden (högst 20%).

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, fysik och/eller material men en stark komponent på fysisk kemi/kemisk fysik och material.
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande: Särskilt meriterande är goda kunskaper inom elektrokemi och materialkaraktärisering.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Berg, erik.berg@kemi.uu.se eller William Brant, william.brant@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2020, UFV-PA 2020/1746.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1746
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-11
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb