Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Beskrivning av forskningsprojektet och forskningsmiljön: Målet för forskningsprojektet är att bygga en grundläggande förståelse för de fundamentala mekanismerna som driver jontransport i fasta material för användning som elektrolyter i Li-jonbatterier. Doktorandarbetet kommer främst att fokusera på utvecklingen av nya, mer beräkningseffektiva strategier, för multiskalmodellering som möjliggör systematiska studier av hypotetiska material i stor skala för identifiering och optimering av de bakomliggande mekanismerna som främjar en god jontransport. Det vetenskapliga resultatet kommer att ligga till grund för utvecklingen av framtidens uppladdningsbara batterier. Arbetet kommer att utföras inom gruppen för Computational Materials Chemistry (CMC) samt i nära samarbete med experimentell verksamhet inom Ångström Advanced Battery Center (ÅABC), som båda ingår i strukturkemiprogrammet vid institutionen för kemi – Ångström vid Uppsala Universitet.

Inriktningen för den forskning som görs i forskargruppen för CMC är e-vetenskap för materialkemi, dvs molekyler + material + kemi + datorer + programvara. Vi utvecklar multiskalmodeller och metoder för att simulera komplexa och dynamiska problem inom katalys, nanokemi samt för elektrokemiska lagringsmaterial. De metoder som används i gruppen inkluderar - kombinationer av - ab initio och semi-empiriska kvantmekaniska metoder, avancerade (reaktiva) kraftfält, MD-simuleringar och olika metoder för karaktärisering. Vår batteriforskning drivs inom kompetensgruppen ”Battery Multi Scale Modelling Group” tillsammans med forskare från ÅABC som är Europas bäst utrustade materialforskningslaboratorier och den ledande forskningsmiljön för utveckling av elektrokemiska lagringsmaterial och avancerad batteriteknik i Norden. Forskningens fokus ligger främst på att ta fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, men det finns även rum för vetenskaplig grundforskning kring kemiska egenskaper hos batterier där vi använder oss av avancerad materialkaraktärisering kopplad med moderna materialteoretiska beräkningar. På så sätt arbetar vi mot att öka våra kunskaper om de ingående materialen och på sikt förstå hur vi skall göra för att ta fram optimala material med avseende på batteriprestanda.

Arbetsuppgifter: Vi letar efter en motiverad och ambitiös student för beräkningskemiska studier av jontransport i fasta elektrolytmaterial. För detta ändamål kommer doktoranden att utveckla fysikaliska modeller för multiskalmodellering samt använda ett brett spektrum av avancerade simuleringsmetoder såsom elektronstrukturberäkningar och molekyldynamik för detaljstudier av transportprocesserna. Arbetet innebär även utveckling och användning av dataanalysmetoder och datahanteringsstrategier såsom maskininlärning samt ett nära samarbete med experimentella grupper inom ÅABC.

Doktoranders huvuduppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, som inkluderar aktivt deltagande i forskningsprojekt och samt doktorandkurser. Arbetsuppgifterna kan också omfatta undervisning och andra åtaganden (högst 20%).

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • grundexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi, fysik och/eller material men en stark komponent på fysikalisk kemi/kemisk fysik och material.
  • bekantskap med beräkningskemiska metoder är nödvändigt.
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande: En bred bakgrund inom det materialvetenskapliga området är önskvärt, med fysisk och/eller kemisk inriktning. Erfarenhet av elektrokemi och batterier är meriterande. Likaså meriterande är bekantskap med en bred flora beräkningskemiska metoder.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

För ytterligare information om tjänsten kontakta: Amber Mace, amber.mace@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2020, UFV-PA 2020/1744.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-06-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1744
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-11
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb