Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Avdelningen för Molekyl- och Kondenserade materiens fysik är världsledande i utvecklandet av Röntgenbaserade spektroskopiska metoder för studiet av atomära processer. Detta har gett oss en position i forskningens framkanter i studiet av atomer, molekyler och kondenserad materia – speciellt material, ytor och gränsskikt av intresse för ett hållbart samhälle.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Projektet rör studier av materials ytor och gränsskikt för tillämpningar som energimaterial inom förnybara system. Materialsystemen kommer att vara både modell-system och komponenter i system som bl. a. kan användas i (foto)elektrokemiska system för energiproduktion och energilagring samt även för katalytiska processer.

Doktoranden kommer att främst arbeta med synktrontronljusbaserade elektronspektroskopier för att karakterisera ytors och gränsskikts elektroniska strukturer. Tvådimensionella system kommer vara centrala – till exempel gränsskikt mellan 2D material som MoS2 och det absorberande materialet i solceller. I projektet kommer det även ingå att fortsätta den metodutveckling av röntgenljusbaserade elektronspektroskopier för att mäta elektrondynamiska processer på ytor och i gränsskikt som påbörjats i forskargruppen. Detta är en metod som möjliggör studier av den lokala elektroniska strukturen, och dess laddningsdynamik, i gränsskikten.

Projektets mål är att utveckla materialsystem genom fundamentala studier av elektrondynamiken i gränsskikt mellan olika material och relatera detta till funktionen hos systemen och hur dessa kan överföras till tillämpade system. Gränsskikt mellan metallsulfider och andra material kommer att utgöra startpunkten för dessa studier då sådana är delsystem t.ex. i kontakter i solceller eller i alkalijon-batterier.

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha avslutad examen i Fysik, Materialvetenskap eller annat relevant ämne.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av fotoelektronspektroskopi och andra materialanalysmetoder (t.ex. elektronmikroskopi) samt materialsyntes är meriterande.

Erfarenhet av arbete vid synkrotronljuslaboratorier, av att använda flygtidsspektrometrar för elektronspektroskopi och analys av sådan data är meriterande. Eftersom forskningen kommer att bedrivas i en internationell miljö förväntas kandidaten ha goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift.

Övrigt: Ansökan bör innehålla ett brev med beskrivning av forskningsintressen och av relevanta erfarenheter (max 2 A4-sidor), samt lista över ev. publicerade vetenskapliga arbeten, CV (2 A4-sidor), kopior av examensbevis och betyg. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Andreas Lindblad 018-471 3545 andreas.lindblad@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2020, UFV-PA 2020/1659.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1659
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-06
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb