Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Biofysikgruppen inom avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik bedriver forskning om strukturen och dynamiken i molekylära system med röntgenstrålning från synkrotroner och röntgenlasrar. Röntgen fri-elektron lasrar är nya ljuskällor som ger extremt intensiva och superkorta röntgenpulser. Dessa unika egenskaper öppnar nya möjligheter för att bestämma strukturell information av biomolekyler med atomär upplösning, med hjälp av koherent diffraktion provets förstörs. Vi studerar de ultrasnabba processerna som initieras av röntgenlaser i biologiska prover och som kan leda till strålningsskador, icke-termisk smältning och andra ultrasnabba fenomen. Det övergripande målet är att främja vår förståelse för molekylära struktur och funktion och kunna påverka samhället, till exempel proteiner som kan leda till utveckling av bättre medicin.

Projektbeskrivning: Doktoranden kommer att studera och utveckla avbildning med röntgenlaser för att undersöka atomisk och elektronisk struktur av molekyler och kondenserad materia. Projektet kommer att tillämpa femtosekundröntgenpulser för att undersöka strukturen hos olika material innan dessa förvandlas till plasma på grund av den extrema strålningen. Röntgenstrålningen kommer att sprida elastisk och kan då användas för vad som kallas koherent avbildning. Här föreslår vi att använda röntgenfluorescens från specifika atomer för att få ytterligare strukturell information, i vad som kallas inkoherent avbildning. Vårt mål är att därigenom nå grundläggande förståelse i kvantoptik och ultrasnabb röntgenfysik, att förstå röntgenspridning och hög-koherent röntgenstrålning från komplexa plasmamiljöer. Vi kommer att göra teoretiska modeller och experiment med röntgenlaser som växelverkar med biologiskt material, t.ex. proteiner eller organiska molekyler, för att få djupare kunskap om hur experiment med röntgenlasrar kan genomföras praktiskt, och förbättra tekniken för att uppnå ny strukturell information. Vi föreställer oss att detta kommer att leda till en bättre förståelse av biologiska system, till exempel proteiner som innehåller metallkluster som katalyserar några av de mest grundläggande kemiska reaktionerna på jorden.

Arbetsuppgifter: Doktoranden ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning, övrig tjänstgöring vid institutionen kan förekomma så som undervisning och administrativt arbete, dock högst upp till 20% av tjänsten.  Mer information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagnings bestämmelser finns på fakultetens hemsida, https://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Behörighetskrav: Ansökningar välkomnas från mycket motiverade kandidater med examen på masternivå inom fysik, biofysik, kemi eller tillämpad matematik. Eftersom projekten är tvärvetenskapligt, andra tänkbara ämnen för examen kan bedömas som likvärdig av arbetsgivaren. Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska är ett krav. Stor vikt kommer även att läggas vid personliga egenskaper såsom exempelvis samarbetsförmåga, nyfikenhet, en passion för att upptäcka nya saker och självständighet.

Ansökan:

Bör vara skriven på engelska och innehålla:

  • Personligt brev där du beskriver dig själv, ditt forskningsintresse, dina erfarenheter samt varför du är intresserad av doktorandtjänsten (max 2 sidor).
  • CV innehållande utbildning och andra meriter samt beskrivning av relevanta kunskaper utifrån kvalifikationerna, kopior av examina och diplom; en kopia av mastersprojektet, eventuella publikationer.
  • Vi ser gärna att du bifogar rekommendationsbrev eller lämnar uppgifter om två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Nicusor Timneanu, email: nicusor.timneanu@physics.uu.se och Carl Caleman, email carl.caleman@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2020, UFV-PA 2020/1627

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200901
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1627
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-04
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb