Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik

Vid avdelningen för mikrosystemteknik, där doktorandtjänsten är placerad, bedrivs forskning och undervisning om miniatyriserade system med integrerade sensorer och aktuatorer där just litenheten utnyttjas för att skapa framtidens teknik.

Du kan även läsa mer om oss här: https://www.materialvetenskap.uu.se

AddLife Competence Center (”Additiv tillverkning för livsvetenskaperna”) är ett VINNOVA kompetenscenter som samlar mer än 20 partners inom akademin, industrin och den offentliga sektorn för att stödja kompetensutveckling inom additiv tillverkning för biovetenskap. Centret leds av institutionen för materialvetenskap vid Uppsala universitet och finansieras av akademin, industrin och VINNOVA i lika delar, med en total budget på ca 100 MSEK och kommer att drivas i fem år i första hand, mellan 2020-2024.

Projektbeskrivning: Membranteknologi för applikationer inom separering och kromatografi är viktig inom alla livsvetenskaper. På grund av begränsningar i hur membran produceras idag är mikrostrukturen för närvarande inte idealisk och materialvalen är ofta ganska begränsade. Additiva tillverkningsteknologier har inte samma begränsningar och möjliggör unika nya metoder för membranutveckling, och därmed potentialen att erbjuda banbrytande tekniker för funktionella membran. Doktorandprojektet kommer att utforska dessa nya möjligheter att förbättra membranfunktioner specifikt för kromatografitillämpningar vid rening av biomolekyler (som proteiner) vid läkemedelsframställning. Ett speciellt område av intresse är reningsteknologier för det växande fältet inom cell- och genterapi, för vilka biofarmaceutiska industrier ännu inte har etablerat effektiva tillverkningsprocesser. Ett annat prioriterat område är användningen av hållbara material och processer för membrankromatografiapplikation. Forskning om membran för reningstillämpningar kommer att kräva en förståelse i grunderna för hur biomolekyler interagerar vid gränssnitten mellan fast-vätskefas och dynamiken i membranseparationsprocesser. Doktorandprojektet kommer därför att ha en tvärvetenskaplig strategi och involvera forskning inom områden som materialkemi, teknik samt bioteknik.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden

Arbetsuppgifterna inom forskningsprojektet som beskrivs ovan handlar om att ta fram ny additiv tillverkningsteknik för framställning av kromatografikomponenter, framförallt funktionella membran. Olika typer av additiva tillverkningsprocesser ska jämföras och studeras med avseende på allt från möjligheter att skapa godtyckliga 3D-strukturer till egenskaper i en kromatografiapplikation.

Forskningsstudierna kommer utföras inom AddLife Competence Center och i samverkan mellan Cytiva och Uppsala universitet. Cytiva är den idag världsledande leverantören av reningsteknik för biomolekyler vid läkemedelsframställning.

Kvalifikationskrav: Master- eller civilingenjörsexamen i teknisk fysik, kemiteknik, materialvetenskap, mikrosystemteknik eller närliggande utbildning.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga. Sökanden bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

avlagt examen på avancerad nivå eller

fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller

på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Ansökan: Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV, vidimerade kopior av utbildningsbevis och betyg, kopior av examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, som t ex publikationer, som du önskar åberopa.

Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner som har accepterat att vara referenser för dig skall också ingå. Det behöver även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander

Tillträde: 2020-09-01 eller enl överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap §7

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Stefan Johansson stefan.johansson@angstrom.uu.se, tel 018-471 3086.

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2020, UFV-PA 2020/1534.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1534
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-29
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb