Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som doktorand i farmaceutisk vetenskap. Doktorandprojektet genomförs i forskargruppen galenisk farmaci som arbetar på Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Projektet är knutet till kompetenscentrumet SweDeliver, som är ett samverkansprojekt mellan Uppsala unversitet och ett 15-tal företag verksamma inom Life Science-området och som har omfattande finansiering av Vinnova. Inom SweDeliver bedrivs  forskning inom området Drug Delivery, ett forskningsområde som behandlar frågeställningar som måste hanteras för att farmakologiskt aktiva substanser skall utvecklas till välfungerande läkemedel som möjliggöra leverans av dessa substanser i rätt mängd och under rätt tid till verkningsstället i kroppen. En central forskningsfråga är hur läkemedel formuleras och tillverkas. Kompetenscentrumets forskningsprogram utgår från tre Drug Delivery-plattformar, nämligen parenteral, oral och pulmonär drug delivery. Doktorandprojektet är knutet till plattformen oral drug delivery, d.v.s. läkemedel som administreras genom munnen.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Tillverkning av granulat genom formpressning. Vid tillverkning av fasta orala beredningar är det ofta fördelaktigt att binda samman små läkemedels- och hjälpämnespartiklar till större sekundärpartiklar kallade granulat. Detta kan göras genom att en pulverbädd utsätts för ett pålagt tryck. Detta sätt att framställa granulat genom formpressning har tilldragit sig ett stort intresse under senare år bland annat eftersom processen kan göras kontinuerligt, vilket möjliggör en exakt kvalitetskontroll redan under tillverkning. Inom forskargruppen galenisk farmaci har vi under lång tid studerat egenskaperna hos granulat. Vi har också detaljstuderat tablettering och hur man matematiskt kan modellera denna process. Syftet med detta doktorandprojekt är att öka kunskapen om hur egenskaperna hos granulat tillverkade genom formpressning beror av pålagd spänning, såväl under på- som avlastning, samt att utveckla verktyg för att matematisk kunna modellera dessa processer på partikelnivå. Ny kunskap inom detta område förväntas leda till mer effektiva tillverkningsprocesser för och förbättrad kvalitet hos fasta orala beredningar.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs då i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav: För behörighet för forskarutbildning krävs högskoleutbildning motsvarande minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå i för forskarutbildningen relevant ämne. Exempel på relevanta utbildningar är en masterutbildning i farmaci, läkemedelsutveckling, kemiteknik och teknisk fysik. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Vi söker en doktorand som har erfarenhet och intresse för experimentellt och/eller teoretiskt arbete. Doktorandstudierna kan innebära samarbete med nationell och internationella forskarkolleger och förmåga att tala och skriva på god engelska är därmed ett krav.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Göran Frenning, goran.frenning@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2020, UFV-PA 2020/1535.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1535
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-08
Sista ansökningsdag 2020-05-25

Tillbaka till lediga jobb