Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 150 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se

Projektbeskrivning: Två doktorandplatser finns tillgängliga i Forskargruppen farmakometri vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap med fokus på läkemedelsterapi vid bakteriella infektioner. Doktorandplatserna är en del av ett nätverk: MSCA/Marie Curie European Training Network (ETN) TIPAT: Training towards Innovative Personalized Antibiotic Therapy. TIPAT erbjuder ett nydanande doktorandutbildningsprogram för totalt 15 unga forskare (ESR) vid sex olika Europeiska universitet som kommer att undersöka integrering av biologiska och farmakologiska data i strävan att utveckla individualiserade terapier. För att möjliggöra detta är kvantitativ förståelse för samspelet mellan antibiotikaterapi, patogen och värd avgörande. Centralt i TIPAT: s forsknings- och utbildningsprogram för doktorander är kombinationen av kvantitativ modellering med metoder inom klinisk farmakologi, immunologi och mikrobiologi. 

Projekten för de nu utlysta doktorandtjänsterna innefattar utvecklandet av modellbaserade strategier för integrering av prekliniska och kliniska data för att karaktärisera dynamiska samband för bakterieavdödande effekter. Farmakometriska modeller kommer att utvecklas baserade på farmakokinetiska och farmakodynamiska principer. Projekten syftar till att förbättra förståelsen för hur prekliniska resultat ska översättas till kliniska, samt hur immunförsvaret påverkar sambanden. Möjligheterna att använda biomarkörer för att individualisera terapin kommer undersökas. Denna typ av studier är således av vikt för att kunna förutsäga och förbättra antibiotikaterapi för den enskilda patienten. Data till modellbyggnaden kommer från in vitro försök, försök i djurmodeller och från kliniska studier. Ett av projekten kan innebära genomförandet av en klinisk studie där biomarkörers koppling till terapisvar kommer studeras.

Arbetsuppgifter: Innehavaren av en doktorandtjänst måste primärt fokusera på sina forskarstudier. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund är grundexamen från farmaceut- eller läkarutbildning eller annan liknande utbildning (minst 240 hp) innefattande kurser i Farmakokinetik, Fysiologi, och Farmakologi. 

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och intresse för forskning inom farmakometri och antibiotika. . Den sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Den sökanden ska ha en god samarbetsförmåga då projektet innebär samverkan mellan olika forskargrupper och 2-3 utbytesperioder (2 veckor till ca 3 månader vardera) vid andra universitet, regulatoriska myndigheter och/eller företag. Vidare bör den sökande ha förmåga att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt. 

I enlighet med krav från finansiären till denna tjänst kan de sökanden vid startdatumet inte ha bott, studerat eller arbetat i Sverige under mer än 12 månader under den senaste 3-års perioden. Forskningserfarenheten efter Masterexamen får inte överstiga 4 år. 

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranderna. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet. 

För anställning krävs att innehavarna är antagna eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer.  Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av forskning inom farmakometri och antibiotika är meriterande, t.ex. farmakokinetiska-farmakodynamiska studier för antibiotika, samt programmering i R.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till Kvalifikationskraven och ämnena farmakometri, antibiotika, kliniska prövningar  och/eller immunsvar. Ansökan ska dessutom innehålla CV, minst två brev från referenser (varav ett från handledare vid Masterprojekt), kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Lena Friberg, tel 018-471 4685, e-post lena.friberg@farmbio.uu.se

Upplysningar kring anställningen lämnas av: administrativsamordnare Marina Rönngren e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 18 juni 2020, UFV-PA 2020/1435. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1435
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-29
Sista ansökningsdag 2020-06-18

Tillbaka till lediga jobb