Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 150 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande masspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Arbetsuppgifter: Kursansvar, undervisning, examiniation och kursutveckling framför allt på receptarie-, apotekar- och kompletteringsprogrammets kurser i farmakoterapi, kunskapsprovet för utländska farmaceuter, magisterprgorammet i klinisk farmaci samt på fristående kurser i farmakoterapi. Här ingår:

  • Studentkontakter och administration
  • Schemaläggning och kontakt med externa föreläsare
  • Seminarie- och basgruppshandledning
  • Konstruktion och bedömning av skriftliga och muntliga examinationer
  • Handledning av fördjupningsprojekt

Kvalifikationer: Den sökande ska ha farm kand-, farm mag- eller apotekarexamen samt mycket goda kunskaper inom farmakoterapi. Goda språkkunskaper i svenska och engelska. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Anställningsordningen för Uppsala Universitet (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har för verksamheten inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom att vara självgående, flexibel och ha god samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder: Bedömningsgrunder vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska, enligt AO § 23, i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 15.

Meriterande: Examen från magisterprogram i klinisk farmaci, erfarenhet av kliniskt farmaceutiskt arbete eller apoteksarbete är meriterande, liksom erfarenhet av undervisning i ämnet farmakoterapi.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100% 

Upplysningar om anställningen lämnas av  Studierektor Ann-Marie Falk, tel 018-471 4357 e-post Ann-Marie.Falk@farmbio.uu.se samt av professor Margareta Hammarlund-Udenaes, tel 018-471 4003 e-post mhu@farmbio.uu.se.

Upplysningar kring anställningen lämnas av administrativ samordnare Marina Rönngren tel 018-471 4301 e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 27 maj 2020, UFV-PA 2020/1392.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde efter överenskommelse
Löneform fast månadslöne
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1392
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-07
Sista ansökningsdag 2020-05-27

Tillbaka till lediga jobb