Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 230 anställda och omsätter 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Doktorandtjänsten är placerad i Dr. Tians grupp i fysikalisk kemi. Mer information kan hittas på gruppens hemsida.

Beskrivning av ämne/forskningsprojekt: Forskningsprojektet kommer fokusera på polymer nano-partiklar inom fotokatalys, specifikt för vattenspjälkning och koldioxidreduktion. Fotokatalysatorerna ska karaktäriseras med hjälp av exempelvis elektrokemi och spektroskopi. Målet med projektet är att förstå mekanismen bakom dessa fotokatalysatorer och att utveckla nya, förbättrade, system för soldriven bränsleproduktion från vatten och/eller koldioxid. Resultaten kommer bidra med ny kunskap och nya metoder till forskningen inom solenergiomvandling och lagring.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kvalifikationskrav:

  • Masterexamen eller motsvarande enligt ovan inom området kemi
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
  • Att kandidaten har kunskap inom fotokemi med korresponderande documenterad praktisk erfarenhet är högt uppskattat. 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. 

Villkor: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Haining Tian, 018 - 471 36 40, haining.tian@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2020, UFV-PA 2020/1365.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1365
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-21
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb