Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har cirka 100 anställda varav ungefär 25 är doktorander, 20 postdoktorer, och 30 forskare och professorer.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Bioprinting av celler i definierade extracellulära matriser utgör en ny metod för att skapa tredimensionella vävnadsmodeller. I framtiden kommer 3D-printade vävnadsmodeller sannolikt att ersätta många enklare cellodlingsmodeller som för närvarande används i akademin och industrin. 3D-printade vävnader kommer sannolikt också att användas för transplantation i framtiden.

Den framgångsrika kandidaten kommer i detta projekt att vara en del av ett internationellt forskarteam som utvecklar bioprintning för att skapa reproducerbara vävnadsmodeller med fokus på tumörmodeller som skapas med hjälp av kliniskt relevanta cancercellinjer eller primära cancerceller och tumörassocierade celler i fysiologiska matriser. De 3D-printade tumörmodellerna kommer att utvärderas för användning i bröstcancerforskning vid Uppsala universitet, för att på sikt möjliggöra in vitro-screening av nya experimentella cancerbehandlingar. Projektet kommer också att omfatta bioprintning av förenklade varianter av Langerhanska öar, sammansatta av humana insulinproducerande betaceller samt glukagonproducerande alfaceller, för användning inom diabetesforskning. De 3D-printade vävnadsmodellerna kommer att studeras med avancerad mikroskopi och karakteriseras med avseende på gen- och proteinuttryck.

Docent Johan Kreuger kommer att vara huvudhandledare. Projektet kommer att genomföras inom ramen för AddLife, som är ett VINNOVA-finansierat kompetenscenter som samlar mer än 20 partners inom akademin, industrin och den offentliga sektorn för att stödja kompetensutveckling inom additiv tillverkning för livsvetenskaperna. Centrumet finansieras av akademin, industrin och VINNOVA i lika delar, med en total budget på ca. 100 MSEK och kommer att vara verksamt mellan 2020-2024 i första hand, med möjlighet till en förlängning om ytterligare 5 år. AddLife engagerar experter inom 3D-printing inom akademi och industri med det ultimata målet att utveckla ny teknik för att förbättra människors liv.

Den framgångsrika kandidaten kommer att bedriva forskningsarbete och doktorandstudier. Andra uppgifter vid institutionen, till exempel administration och undervisning, kan inkluderas i anställningen upp till en högsta nivå på 20%.

Kvalifikationskrav: Som sökande till denna tjänst ska du ha en masterexamen (MSc) i molekylär bioteknik, eller motsvarande examen. Du ska vara ambitiös, produktiv och ha ett stort intresse för vetenskap och teknik. Personliga egenskaper, förmågan att arbeta självständigt och samtidigt kunna interagera med andra forskare både nationellt och internationellt är mycket viktigt. Utmärkta kommunikationsförmågor i skriftlig och talad engelska enligt Uppsala universitets riktlinjer krävs.

För att vara anställd som doktorand måste den sökande accepteras i forskarutbildningen. Information om doktorandutbildning samt krav och regler för antagning finns på http: // www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Studietiden för heltidsanställning är högst fyra år.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Kreuger, 018-471 4079, johan.kreuger@mcb.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2020, UFV-PA 2020/1244.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1244
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-02
Sista ansökningsdag 2020-05-25

Tillbaka till lediga jobb