Uppsala universitet, institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Mer än 4000 studenter läser årligen här och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. För mer information, se www.it.uu.se. 

Vid institutionen bedrivs ett flertal framgångsrika, externt finansierade forskningsprojekt inom olika delar av cybersäkerhet. Institutionen strävar efter att etablera cybersäkerhet som ett starkt och synligt område inom forskning och undervisning, och uppmuntrar aktivt internt såväl som externt samarbete. Innehavaren av denna anställning förväntas utveckla en verksamhet med forskning och undervisning inom cybersäkerhet, samt bidra till att leda koordinering av cybersäkerhetsaktiviteter inom institutionen. 

Beskrivning av ämnesområdet: Cybersäkerhet är en datavetenskaplig disciplin som befattar sig med fenomen orsakade av intrång, illasinnade aktörer och motparter. Inom datavetenskap spänner cybersäkerhet över många områden, innefattande bl.a. datasäkerhet, kryptografi, programvaru- och maskinvarusäkerhet, nätverks- och systemsäkerhet, samt personlig integritet. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Innehavaren av anställningen ska medverka i utbildning på grund- och avancerade nivå genom undervisning i och utveckling av kurser inom cybersäkerhet. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Innehavaren förväntas förvärva egna externa forskningsanslag, samverka med övriga forskare vid institutionen, leda koordinering av arbete inom cybersäkerhet vid institutionen, samt delta i innovations- och forskningssamarbete med organisationer utanför universitetet. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.  

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Den som erbjuds en anställning som universitetslektor kan befordras till professor om den sökande har begärt det, är behörig för en sådan anställning och dessutom bedömts lämplig utifrån de specifika kriterier som fastställts av fakultetsnämnden. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Erfarenhet från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, kan räknas som forskningsmeritering. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom cybersäkerhet. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid pedagogiska meriter inom cybersäkerhet samt meriter vad gäller kurs- och utbildningsutveckling. 

Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen kommer att tillmätas vikt. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt professor Lina von Sydow, tel 018-471 2785, e-post lina.von.sydow@it.uu.se och professor Christian Rohner, tel 070-1679361, e-post christian.rohner@it.uu.se.

För ytterligare information se:

Uppsala universitets anställningsordning

och

fakultetens riktlinjer för anställning

Välkommen med din ansökan senast den 15 juni 2020, UFV-PA 2020/1175.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1175
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-16
Sista ansökningsdag 2020-06-15

Tillbaka till lediga jobb