Uppsala universitet, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som Universitetslektor i Euroasiatiska studier med särskild inriktning mot statsvetenskap

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet,

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES).

Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) (http://www.ires.uu.se/) är ett internationellt forskningsinstitut inom den samhällsvetenskapliga fakulteten som bedriver mångvetenskaplig forskning om Ryssland och de postsovjetiska statsbildningarna.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser forskning, administration och undervisning inom institutets mastersprogram och uppdragsutbildning.  Undervisningen gäller politik och samhällsprocesser i Ryssland och det post-sovjetiska området och sker inom ramen för ett mångvetenskapligt undervisningsprogram. Undervisningens huvudsakliga fokus rör inrikespolitiska förhållanden, men även rysk utrikes- och säkerhetspolitik kan komma att behandlas i undervisningen. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av studenter på mastersnivå, samt i förekommande fall handledning av doktorander. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att med egen forskning följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Forskningen skall i första hand ägnas åt politik och samhällsprocesser i Ryssland och i andra hand omfatta den postsovjetiska sfären. Ett jämförande perspektiv är välkommet (t ex jämförelse inom eller mellan länder i regionen, eller över tid) men inte nödvändigt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Den sökande skall kunna undervisa och uttrycka sig väl både i det svenska och engelska språket. Den som inte uppfyller behörighetskravet om svenska förväntas tillgodogöra sig denna kompetens inom två år efter att anställningen har påbörjats. God och dokumenterad vetenskaplig kompetens om Ryssland och det postsovjetiska samhället samt kunskaper i ryska språket är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Särskild vikt kommer att läggas vid den sökandes förmåga att arbeta i en mångvetenskaplig undervisningsmiljö. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Tidigare erfarenheter av att arbeta i mångvetenskapliga forskningsmiljöer är meriterande.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa dennes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder denne använder.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
 • Lista med referenspersoner
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Instruktioner för utformning av ansökan

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till:

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med diarienummer UFV-PA 2020/1479.

För ytterligare information:

Universitetets anställningsordning 

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer

Lön: Individuell lön.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Claes Levinsson, tel 018-471 1696, e-post claes.levinsson@ires.uu.se  

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till: Emma van Aller, 018- 471 25 59, samfak@samfak.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 juni 2020, UFV-PA 2020/1479.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-10-01
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1479
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-30
Sista ansökningsdag 2020-06-15

Tillbaka till lediga jobb