Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se. 

Forskningsgrupp: I Nanodevice Physics-gruppen utforskar vi laddnings- och spinntransportfenomen i kvantmaterial och enheter (”devices”). Vi bygger nya grafenkretsar för att utforska fysiken bakom spinnrelaxation, och nya enhetsarkitekturer för att demonstrera nya spinnfunktionaliteter för nästa generations energieffektiva spinnminnen och logiktillämpningar. Utöver grafen utforskar vi 2D-halvledare såsom dikalcogenider (MoS2 och MoSe2) och svart fosfor, 2D-isolatorer (hexagonal bornitrid), skiktade topologiska isolatorer (Bi2Se3), samt de nyupptäckta tvådimensionella magnetiska systemen (som Cr2Ge2Te6), vilka alla tillhandahåller nya möjligheter för studier. Förutom individuella kristaller bygger vi 2D-material med kontrasterande egenskaper för att åstadkomma speciella laminat med förbättrade egenskaper för spinntransport med förhöjd mobilitet. Förutom transportbaserade undersökningar studerar vi dessa system genom komplementära experimentella tekniker, såsom magneto-optiska effekter, röntgenprober och beräkningsmetoder. Vårt övergripande mål är att gå längre än den senaste tekniken för att upptäcka ny fysik och åstadkomma nya enheter med förbättrad prestanda, samt förverkliga nya sensor- och energirelaterade tillämpningar.

Mer information om forskargruppens profil finns på webbplatsen: https://www.physics.uu.se/research/molcond/ongoingresearch/functional-materials/spin-transport/

Forskningsprojekt och arbetsuppgifter: Elektroner har en magnetisk egenskap som kallas spinn, som kan vara upp eller ner. Spinnpolariserade elektroner, eller spinn, utgör grunden för ”spinntronik”som möjliggjorde lagring med ultrahög densitet i magnetiska minnen samt precisionsavläsning, och därigenom revolutionerade informationsteknologiåldern. Under det senaste decenniet gav tillkomsten av tvådimensionella material en ny stimulans inom spinntronik. Projektet syftar till att använda elektronspinnen för att realisera effektiva spinntronikenheter med hjälp av tvådimensionella material. Projektet involverar avancerad nanofabrikation i toppmoderna renrumsanläggningar vid Ångströmlaboratoriet, och precisionsmätningar med ett antal sofistikerade tekniker för att karakterisera enheterna och 2D-materialets heterostrukturer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Anställningstiden är fyra år. Om institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen, kan en förlängning beviljas upp till högst fem år.

Kvalifikationer: Vi söker en kreativ och mycket motiverad kandidat, som vid det överenskomna startdatumet har avslutat en grundexamen på minst magisternivå eller motsvarande i fysik, med inriktning på teknisk fysik, materialteknik, materialvetenskap eller i en annan lämplig disciplin. Tidigare erfarenhet av grafen- och 2D-material och nanoenheter, flexibel elektronik och renrumserfarenhet är meriterande.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Vi lägger stor vikt vid kandidaternas personliga kvalifikationer. Den valda kandidaten får utbildning i avancerad nanofabrikation och mätningar och får en möjlighet att arbeta i ett team för att utforska frontlinjen inom vetenskap och teknik. Vi söker en proaktiv person med stor förmåga att lära sig att arbeta självständigt, i samarbete med andra, samt att ta till sig och dela kunskap. Det är viktigt att kandidaten har entusiasm för forskarutbildningen och en stark egen motivation för framgång i forskning. Projektet kräver att kandidaten måste vara engagerad och visa starka analytiska och problemlösande färdigheter för att uppnå de experimentella målen i tid. Kandidaten måste ha goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, och i allmänhet goda kommunikationsförmågor.

Ansökan bör inehålla: Ett personligt brev som beskriver forskningsintressen, motivering till den sökta tjänsten samt lämplighet för projektet. Ett CV. En kopia av mastersarbete (eller motsvarande) och en lista över lästa kurser. Namn och email till referenspersoner (minst två). List över eventuella publikatoner.

Ansökan bör skrivas på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Venkata Kamalakar Mutta, 0728731687

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2020, UFV-PA 2020/1168

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200901
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1168
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-25
Sista ansökningsdag 2020-05-15

Tillbaka till lediga jobb