Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis integrerade sektioner; cancer, infektioner och försvar samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på http://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Mahmoud Naguib och Patrik Ellström (Åke Lundkvists grupp) vid IMBIM söker nu en motiverad kandidat med förmågan att arbeta självständigt och med ett starkt intresse för att doktorera i mikrobiologi vid Uppsala universitet. Forskningsprojektet kommer att fokusera på att utvärdera influensa A virus stammars patogenicitet, fitness i olika arter samt förmåga att rekombinera.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter: I naturen cirkulerar kontinuerligt olika undertyper av influensa A virus (IAV) i vilda fåglar och sprider sig till tamfjäderfä och ibland även till däggdjur, inklusive människor. Reaasortment kan uppstå när två virusstammar samtidigt infekterar samma cell. Under de senaste åren har ett antal nya AIV uppstått. Huvudfokus i projektet kommer att förbättra förståelsen för dynamiken av reassortment mellan olika AIV-subtyper/ -genotyper och bedöma effekterna av enstaka genomsegment efter naturligt reassortment mellan AIV i co-infekterade enskilda värdar. Projektet innehåller ekologi, bioinformatik och molekylär virologi, samt experimentella djurstudier i både fågel- och däggdjursmodeller.

Kvalifikationer: Kandidaterna ska ha en M.Sc. examen eller motsvarande, med fokus på ekologi, infektionsbiologi eller mikrobiologi. Vi letar efter en kandidat med grundläggande biologisk/ekologisk kunskap och helst laboratorieerfarenhet inom molekylär virologi. God kunskap om ”reverse genetics”, djurförsök, cellkultur och bioinformatik är en fördel. Kandidaten förväntas ta egna initiativ samt att samarbeta med nationella och internationella kollegor både inom och utanför gruppen. God förmåga att behärska engelska i skriftlig och muntlig form är ett krav. Den personliga lämpligheten kommer att ges betydande vikt.

Urvalet är baserat på följande kriterier: genomförande av ovanstående kvalifikationer, betyg i relevanta kurser, kursernas lämplighet för forskningsprogrammet, tidigare erfarenhet av att arbeta och/eller driva forskning inom det bredare området som hänför sig till projektet som beskrivs ovan. En integrerad bedömning av den sökande görs för att anställa bästa möjliga kandidat som kan lyckas med doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av forskningsprogrammet.

För att vara anställd som doktorand måste den sökande accepteras i forskarutbildningen. Information om doktorandutbildning, krav och regler för antagning finns på: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Studietiden för heltidsanställning är högst fyra år. Villkor för forskarutbildning finns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7.

Formella skyldigheter: Den anställde kommer att bedriva forskning och doktorandstudier. Detta involverar infektionsexperiment i olika fågelmodeller samt molekylundersökningar av de använda virusen, molekylanalys, cellkultur och olika bioinformatikverktyg. Andra uppgifter vid institutionen, t.ex. administration och undervisning, kan inkluderas i anställningen upp till en högsta nivå på 20%.

Ansökan: Vänligen skicka in din ansökan genom att använda Uppsala universitets ansökningsportal, och genom att inkludera i) ett CV, ii) publikationer och/eller en kopia av examensarbete eller motsvarande, iii) ett brev som beskriver dina forskningsintressen, färdigheter och motivation att ansöka för positionen, tillsammans med iv) kontaktinformation för minst två referenser (telefonnummer och e-postadresser).

Lön: Enligt lokalt avtal för doktorander.

Startdatum: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Heltidsanställning på högst fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Patrik Ellström patrik.ellstrom@medsci.uu.se; Mahmoud Naguib Mohamed, mahmoud.naguib@imbim.uu.se eller Åke Lundkvist, ake.lundkvist@imbim.uu.se

Skicka din ansökan senast den 20 april 2020, UFV-PA 2020/1102.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt lokalt avtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1102
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-23
Sista ansökningsdag 2020-04-20

Tillbaka till lediga jobb