Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som har ett gott samarbete mellan de ingående disciplinerna. Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria. Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland) och arkeologi finns vid båda campus. Institutionen har ett väl utvecklat internationellt samarbete inom samtliga discipliner. https://www.arkeologi.uu.se/

Uppsala universitet skapar en ny forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar, där lokal relevans möter internationell excellens. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion, kulturarvshantering och destinationsutveckling. Bevarande och förändring liksom definition och hantering av resurser är centrala aspekter. Forskarskolan är starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö. Uppsala universitet Campus Gotland, där forskarskolan är belägen, utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Här arbetar vi tillsammans med internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar. Som doktorand kommer du vara del av denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Du kommer även ta del av forskarskolans doktorandkurser, seminarier samt förstklassig doktorandhandledning.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Vi utlyser en doktorandplats i arkeologi. Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Tillsammans med forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling inom institutioner för Geovetenskaper ska vi inom ramen för forskarskolan i hållbar utveckling driva två doktorandarbeten inom det gemensamma projektet- Fiske- och kustzonsutveckling i ett ö-perspektiv - dåtid, nutid och framtid. Projektet behandlar marina resurser och kustzoner i ett långtidsperspektiv med tanke på resursanvändning, biodiversitetsförlust och klimatförändringar. Den gemensamma frågan för de två doktoranderna är hur kustzonen och den marina naturresursanvändningen, särskilt fiske, har utvecklats i ett långtidsperspektiv och hur det ser ut idag. Detta ska utgöra en grund för att kunna ta fram strategier för hållbar utveckling av kustzonen. Den ämnesspecifika forskningsuppgiften innebär att analysera arkeologiska fiskbensmaterial från olika tidsperioder och koppla resultaten av analyserna till globala och lokala klimat- och miljöförändringar och olika former av förvaltning av dessa resurser över tid. Projektet har ett ö-perspektiv med ett fokus på Gotland, en ö mitt i Östersjön, men även komparativa studier med öar i Indiska Oceanien och Stillahavet kommer att tillämpas. Projektet innebär att du har ett tätt samarbete med doktorandkollegan inom institutionen för Geovetenskaper och att du interagerar med övriga doktorander inom forskarskolan.  

Kvalifikationskrav: Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt examen på avancerad nivå, b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, c) har godkänt resultat på kurser på grundnivå om minst 90 högskolepoäng i arkeologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller fordringarna för examen på avancerad nivå i arkeologi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Specialisering mot hållbar utveckling eller lärande för hållbar utveckling, GIS och datahantering, osteologi, marinbiologi och mycket god kommunikationsförmåga i engelska, både i tal och skrift, är meriterande.

Ansökan: Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:

  • CV där du också beskriver din utbildningsgång,
  • ett exemplar av din magister- eller masteruppsats
  • en redogörelse på max 1500 ord för din forskningsbakgrund och intresse med relevans för det aktuella projektets fokus.
  • vidimerade kopior av examensbevis
  • kontaktuppgifter till två referenspersoner
  • övriga handlingar du önskar åberopa

Bedömningskriterier: Endast ansökningar vars redogörelse är relevant utifrån forskningsprogrammet Hållbar utveckling kommer ifråga för bedömning. Rankningen av de sökande görs sedan i första hand utifrån kvaliteten på magister-/ masteruppsatsen och i andra hand utifrån redogörelse om forskningsbakgrund och intresse. Intervjuer av sökande kan bli aktuellt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Susanne Carlsson,+46 (0)18 4712086, susanne.carlsson@antiken.uu.se; Professor Helene Martinsson-Wallin +46(0)498108314, helene.martinsson-wallin@arkeologi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2020, UFV-PA 2020/1084.

Flytta till Gotland? Inflyttarbyrån på Gotland har värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland. De kan också ge stöd och tips under flyttprocessen. Läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-11
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1084
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-05
Sista ansökningsdag 2020-09-30

Tillbaka till lediga jobb