Uppsala universitet, institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Beskrivning av ämnesområdet:

Vår globaliserade värld står inför stora utmaningar. Vi materialforskare kan bidra till en bättre framtid genom att utveckla material som möjliggör nya och hållbara lösningar inom en rad energi- och miljötillämpningar. Denna utlysning riktar sig mot sådana lösningar baserade på två klasser av material som vår forskargrupp har specialiserat sig på, nämligen cellulosa och porösa material innefattande metallorganiska ramverksföreningar (MOF:ar), kovalenta organiska ramverksföreningar (COF:ar) och porösa organiska polymerer (POP:ar). 

Cellulosa som finns i träd, bomull och andra växter, är den rikligast förekommande organiska polymeren i naturen. Det finns just nu ett stort intresse av att använda cellulosa för att skapa sorbenter, biobränslen och flexibla substratmaterial. Genom att utnyttja och skräddarsy cellulosans nanostruktur kan intressanta egenskaper uppnås. Samtidigt studeras MOF:ar, COF:ar och POP:ar för en rad energi- och miljötillämpningar. De unika och flexibla egenskaperna hos båda dessa typer av material kan möjliggöra design av helt nya funktionella hybridmaterial som kombinerar de unika egenskaperna hos de ingående materialen. Ämnesområdet omfattar således utveckling av hållbara porösa material baserade på nanocellulosa och MOF:ar/COF:ar/POP:ar och undersökning av deras tillämpningar inom luft- och vattenrening, gasadsorption, värmeisolering, katalys samt elektrokemisk energilagring och omvandling. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander, exjobbare och studenter. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet samt att skriva forskningsansökningar inom området och hålla föreläsningar för såväl allmänheten som en vetenskapligt insatt publik. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. 

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och den vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.  

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.  

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom utveckling av hållbara porösa hybridmaterial baserade på nanocellulosa och MOF:ar/COF:AR/POP:ar för energi- och miljötillämpningar. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.  

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Särskild vikt kommer att läggas på förmåga att samverka över ämnesdisciplinsgränser. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning sex år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Maria Strömme, tel 018-471 7231, e-post maria.stromme@angstrom.uu.se.

För ytterligare information:

Uppsala universitets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor (stycke 10.1, samt bilaga 3)

Välkommen med din ansökan senast den 13 maj 2020, UFV-PA 2020/654.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/654
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-02
Sista ansökningsdag 2020-05-13

Tillbaka till lediga jobb