Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Samtidigt med denna anställning utlyses även ett tidsbegränsat lektorat inom samma ämnesområde. Om en universitetslektor kan anställas kommer rekryteringen till denna adjunktanställning att avbrytas.

Anställningen är placerad på Campus Gotland i Visby. Kännetecknande för miljön är att Campus Gotland i stort, liksom företagsekonomiutbildningen specifikt, har en profil inom Liberal Arts.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, kompetensutveckling och administration. Till under­visning räknas även examination, handledning, kursansvar och kursadministration. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Den undervisning som ingår i anställningen omfattar kurser/uppsatshandledning främst inom marknadsföring och sker på grund- och avancerad nivå. Även undervisning inom metodfrågor, såväl kvalitativ som kvantitativ metod ingår. Att aktivt bidra till kursutveckling ingår också i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning i företagsekonomi eller har motsvarande kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. För behörighet krävs dokumenterad erfarenhet i att undervisa inom marknadsföring. Dokumenterad förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt genom förmåga till samarbete. Förmåga att informera om utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta sökande som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Fr o m 2020-07-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t o m 2021-06-30.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Jenny Helin, tel 0498-108398, e-post jenny.helin@fek.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2020, UFV-PA 2020/1061.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1061
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-19
Sista ansökningsdag 2020-04-20

Tillbaka till lediga jobb