Uppsala universitet, Institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kemi-BMC är geografiskt belägen inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Vid institutionen finns fakultetens huvudsakliga forskning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi, samt delar av den fysikaliska kemin. Forskarutbildning bedrivs inom dessa ämnen. Institutionens forskning drar nytta av närheten till övriga kemigrenar, samt växelverkar med biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap. Vid institutionen arbetar drygt 100 personer, varav ca 40 doktorander och drygt 10 professorer.

Du kan läsa mer om oss här.

Förutom att vi har en framstående forskning erbjuder vi en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens.

Vi har en ledig studieplats för en doktorand i biokemi i en forskargrupp ledd av Ylva Ivarsson (information om forskargruppen finns här), inom EU projektet UBIMOTIF. UBIMOTIF är ett projekt som involverar 13 forskargrupper och 6 partnerorganisationer inom 10 länder. Det är ett gemensamt utbildnings och forskningsprogram fokuserat på att identifiera, karaktärisera och använda korta linjära bindningsmotiv av relevans för ubiquitinberoende proteinnedbrytning. Se www.ubimotif.ku.dk för mer information.

Beskrivning av projektet: Forskningen i gruppen syftar till att studera protein-proteininteraktioner av relevans för cellsignalering och cellens funktion. Vårt fokus ligger på interaktioner som involverar interaktioner mellan korta linjära motiv (3-12 aminosyror) som finns i de ostrukturerade delarna av proteomet och veckade proteiner.  Vi studerar dels vilka interaktioner som kan ske i en frisk cell, och dels interaktioner relaterade till olika sjukdomstillstånd. Informationen kan ligga till grund för utveckling av hämmare av sjukdomsrelaterade interaktioner.

Som doktorand hos oss kommer du att använda och utveckla metoder för kartläggning av motiv-baserade proteininteraktioner, samt få möjlighet att fördjupa dig i valda interaktioner genom biofysikaliska och cellbiologiska försök samt bioinformatik. I projektet ingår forskningsvistelser vid NZYtech (Portugal) & IBM Mainz (Germany), eller Intavis (Germany) & University of Dundee (Skottland), och vilket kommer ge erfarenhet av olika akademiska miljöer och såväl som företagsmiljöer.

Projektet erbjuder möjlighet att utföra banbrytande forskning och goda kontakter med ledande forskare inom fältet.

Anställningsperiod: Doktorandtjänst i fyra år, vilken kan förlängas med upp till 20 % institutionstjänstgöring, i normalfallet undervisning. Anställningstiden kan förlängas om särskilda skäl föreligger.

Arbetsuppgifter: Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarstudier inom ämnet och du förväntas bedriva avancerad forskning inom biokemi samt bredda ditt perspektiv och kunskaper inom biokemi genom relevanta forskarutbildningskurser.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Doktorander med anställning hos oss förväntas i normalfallet undervisa och delta i allmän institutionstjänstgöring, såsom skötsel av instrument, på en nivå som motsvarar högst 20 % av anställningstiden.

Vill du veta mer om hur det är att vara doktorand hos oss kan du läsa här.

Kvalifikationskrav: För att vara behörig för forskarutbildning måste du ha grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 240 hp, med minst 90 hp i kemi och 60 hp på avancerad nivå inom det specialiserade ämnet. För att vara behörig för en forskarutbildning i biokemi behöver du minst 45 hp i biokemi, varav 15 hp examensarbete i biokemi. Det är önskvärt att du har en masterexamen i biokemi eller motsvarande erfarenhet, och att du har träning i biokemiska och biofysikaliska metoder, samt erfarenhet av proteinuttryck och proteinrening. Det är meriterande om du har erfarenhet av bioinformatisk analys och/eller andra biokemiska, biofysikaliska eller cellbiologiska metoder.

För anställning som doktorand krävs att du är antagen till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du här och studieplan för forskarutbildning inom biokemi finner du här.

För att vara behörig att ansöka om en av doktorandplatserna inom UBIMOTIF projektet får du inte ha vistats eller utfört studier eller arbete i Sverige under mer än 12 månader inom de 3 senaste åren innan rekryteringsdatumet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalifikationer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska, motsvarande svensk gymnasienivå, för att kunna interagera och publicera internationellt.

Projektet bygger på studier av protein-proteininteraktioner och hur dessa påverkar cellens funktion. Det är därför önskvärt att du har ett allmänt intresse av cellsignalingering och de interaktioner som kontrollerar cellens funktion. Ett intresse av bioinformatik och närverksanalys av biologiska data är meriterande.

Att vara doktorand inom ett Marie Curie ITN projekt innebär mycket resande och deltaganden i möten och konferenser, samt internationella forskningsvistelser. Det är därför viktigt att du tycker om att resa och ser möjligheten att vistas i andra länder som något positivt.

Bedömningskriterier: Rangordningen av de sökande kommer att baseras på betyg från grundutbildningen, på grundutbildningens profil och eventuell ytterligare erfarenhet av forskning inom områden med relevans för forskningsprojektet. Sådan ytterligare erfarenhet ska finnas dokumenterad och bifogas ansökan, t.ex. genom artiklar som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter eller genom anställning vid företag eller institutioner som är verksamma inom forskningsområdena. Stor vikt kommer också att läggas på sådana personliga kvalifikationer som krävs för projektet.

Vid tillsättningen av tjänsten avser vi att rekrytera den eller de personer som i en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer bedöms lämpligast att genomföra och utveckla projektet. Intervjuer kommer att genomföras med de mest lämpliga kandidaterna, genom besök hos oss eller på elektronisk väg.

Din ansökan: Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV, kopior av utbildningsbevis och betyg, kopior av kandidat eller examensarbete och andra dokument, såsom publikationer, som du önskar åberopa. Namn och kontaktuppgifter på minst två forskare som har accepterat att vara referenser för dig skall också ingå. Det behöver även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Augusti 2020 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ylva Ivarsson  (ylva.ivarsson@kemi.uu.se).    

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2020, UFV-PA 2020/998.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/998
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-17
Sista ansökningsdag 2020-04-30

Tillbaka till lediga jobb