Uppsala universitet, Institutionen för biologisk grundutbildning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs) som drivs av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med Uppsala universitet som huvudman inrättades 2002 på uppdrag av regeringen för att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik. Genom insatserna för lärare ges elever ökade möjligheter till en aktuell och intresseväckande undervisning. Till exempel ger Bioresurs ut tidningen Bi-lagan och anordnar kurser för lärare.

Några av de huvudsakliga uppgifterna för resurscentrumet är att stödja och inspirera lärare, främja diskussion och utbyte av idéer mellan lärare, främja kontakter mellan forskning och skola, samt stå för kompetensutveckling för lärare. Bioresurs arbetar med att utveckla undervisningsmaterial, verka för ett undersökande och laborativt arbetssätt, samt ge råd och stöd om säkerhet och regler vid praktiskt arbete inom ämnesområdet.

Bioresurs är ett av flera nationella resurscentra placerade vid olika universitet. I verksamheten ingår även att samverka med övriga nationella resurscentra i fysik, kemi, matematik och teknik, samt med Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik.Verksamheten finansieras idag huvudsakligen genom årliga bidrag och stöd från Utbildningsdepartementet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet, samt Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Sedan 2010 är centrumet placerat vid Institutionen för biologisk grundutbildning.

Arbetsuppgifter: Vi söker nu en föreståndare som med helhetsansvar driver och utvecklar resurscentrumets verksamhet så att den bidrar till ökad kompetens och motivation hos lärare i biologi inom alla stadier i skolan. Med fokus på inspiration och stöd till lärare och skolverksamhet i hela landet, samt genom goda kontakter mellan forskning och skola ska föreståndaren aktivt verka för att uppdraget bedrivs med hög kvalitet och i enlighet med skolans behov och framtida mål. Vidare ingår i föreståndaruppdraget att företräda resurscentrumet i olika sammanhang och att utveckla kontakter och samarbeten med nätverk, organisationer, skolhuvudmän, myndigheter och näringsliv. Dessutom förväntas föreståndaren att aktivt arbeta för initiativ som kan bidra till bibehållen och expanderad verksamhet. För att säkerställa att verksamheten möter de allt högre ställda krav på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund samt ett forskningsbaserat arbetssätt i skolan, finns det också möjlighet att skapa utrymme för att medverka i och bedriva ämnesdidaktisk forskning med inriktning biologi via extern finansiering och etablerade kontaktnät.

Kvalifikationskrav: Vi söker dig som brinner för och vill bidra till att stärka och utveckla biologiundervisning i skolan. Du ska ha breda biologikunskaper och en lärarexamen i biologi. Du ska också ha erfarenhet av eller insyn i forskning i antingen biologi eller ämnesdidaktik med inriktning biologi eller inom annat relevant område. Till detta hör erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete kopplat till biologiundervisning. Då den vi söker kommer att leda resurscentrumet internt och samtidigt företräda verksamheten utåt kommer stor vikt läggas vid erfarenhet av kvalificerat ledarskap och personlig lämplighet. Detta innefattar mycket god samarbetsförmåga, god förmåga att planera, genomföra och utvärdera verksamheten, att kunna uttrycka sig mycket väl i tal och skrift samt ha en god förmåga att knyta kontakter.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Doktors- eller licentiatexamen i biologi eller ämnesdidaktik med inriktning biologi. Dokumenterade erfarenheter av administration, ledarskap och organisationsförmåga. God kännedom om de lagar och riktlinjer som omgärdar svensk undervisning samt om skolans nationella styrning och aktuella skoldebatt. Dokumenterad erfarenhet av skolutvecklingsarbete. Erfarenhet av att skriva läromedel eller liknande. Erfarenhet av svensk lärarutbildning. Flera års erfarenhet av undervisning i biologi.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska inkludera ett personligt brev som beskriver dig och eventuella erfarenheter som du gärna lyfter som kan vara relevanta för arbetet med Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Ansökan ska också inkludera ett CV, kopia av lärarexamen, dokument som styrker erfarenhet som är meriterande i övrigt och kontaktuppgifter till referenser.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas. 

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Henning Blom, e-post henning.blom@ebc.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 27 april 2020 UFV-PA 2020/910.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-08-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/910
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-19
Sista ansökningsdag 2020-04-27

Tillbaka till lediga jobb