Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 60 anställda som i huvudsak bedriver forskning och undervisning. Forskning bedrivs inom såväl språk- som litteraturvetenskap i ett stort antal språk och av ett stort antal forskare/lärare/doktorander. Information om forskning som bedrivs vid institutionen finns här. 

Vid institutionen ledigförklaras nu en anställning som postdoktor med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Den sökande förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt egen forskning inklusive ansökningar om externa forskningsmedel. Därutöver ingår 20% tjänstgöring (t.ex. undervisning) vid institutionen. Som forskare vid Institutionen för moderna språk förväntas man aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet och på andra sätt med sin närvaro bidra till institutionen som forskningsmiljö.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av institutionens forskarutbildningsämnen, finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk eller tyska, med särskild inriktning i språkvetenskap eller litteraturvetenskap. Examen ska ha avlagts högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Urval: Efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet kommer den sökande att väljas som bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra sitt forskningsprojekt och att skriva ansökningar om externa forskningsmedel.

Ansökan: Ansökan bör, förutom ditt ansökningsbrev och CV, innehålla en förteckning över dina publikationer, en beskrivning på cirka 5 sidor av ditt forskningsprojekt och ditt bevis på erhållen doktorsexamen, samt eventuellt en lista över dina erhållna forskningsanslag.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen Torbjörn Söder, 018-471 1320, torbjorn.soder@moderna.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 april 2020, UFV-PA 2020/898.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/898
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-13
Sista ansökningsdag 2020-04-10

Tillbaka till lediga jobb