Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vid institutionen för neurovetenskap bedrivs grundforskning och klinisk forskning rörande nervsystemets funktioner, utveckling, sjukdomar och reparationsmekanismer. Institutionen har ca 150 anställda och ca 100 doktorander. Verksamheten bedrivs dels vid Uppsala universitets biomedicinska centrum (http://www.bmc.uu.se) och dels vid Akademiska sjukhuset. Institutionens forskare har omfattande nationella och internationella samarbeten. För mer information se http://www.neuro.uu.se. För mer information om forskargrupperna se http://www.neuro.uu.se/forskning/

Beskrivning av ämnesområdet: Forskning i ämnet fysioterapi vid institutionen för neurovetenskap bedrivs inom beteendemedicin och smärta, hjärt-lunghälsa, neurologiska sjukdomstillstånd och äldres hälsa. Undervisning sker på grund, avancerad och forskarnivå, där merparten är förlagd till Fysioterapeutprogrammet, vilket har en beteendemedicinsk inriktning.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration samt undervisning och handledning på grund, avancerad och forskarnivå. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Den kliniska tjänstgöringen är förlagd till äldreförvaltningen inom Uppsala Kommun. I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för att evidensbaserad kunskap integreras i den fysioterapeutiska verksamheten samt i den verksamhetsförlagda utbildningen för fysioterapeutstudenter. Arbetsuppgifterna innebär även att stödja och stimulera kollegor till kliniskt utvecklingsarbete samt övriga uppdrag formulerade av arbetsgivaren. För uppdraget krävs klinisk erfarenhet från arbete inom kommunal äldrevård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samt god samarbets-och organisationsförmåga.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom områden med relevans för kommunal hälso- och sjukvård. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och självständighet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla fysioterapeutisk forskning tillmätas särskild betydelse, liksom en förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning. Därtill kommer visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, förmåga att forskningsanknyta undervisningen samt förmåga att kommunicera och samverka kring högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet att tillmätas betydelse. Se även RB § 8. För den kliniska tjänstgöringen kommer särskild vikt att tillmätas klinisk kompetens inom vård med relevans för kommunal hälso- och sjukvård.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:  Administrativ skicklighet är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci återfinns på vetenskapsområdes hemsida. Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare, fastställd av fakultetsnämnden för medicin och farmaci finns på vetenskapsområdets hemsida.

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer Anställningsordning vid Uppsala Universitet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100% var av 33% tjänstgöring inom äldreförvaltningen Uppsala kommun.

Upplysningar om anställningen lämnas av: studierektor Lena Zetterberg

Lena.zetterberg@neuro.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 29 april 2020, UFV-PA 2020/867.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Omgående eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/867
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-02
Sista ansökningsdag 2020-04-29

Tillbaka till lediga jobb