Uppsala universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för idé- och lärdomshistoria är en dynamisk forskningsmiljö med forskning inom bland annat medicinhistoria, politisk idéhistoria, vetenskapshistoria, intellektuell historia, mediehistoria och utbildningshistoria. Den är landets största enhet i ämnet och internationellt erkänd för sin forskning. Ett fyrtiotal lärare, forskare, och gästforskare är knutna till miljön, inklusive omkring 15 doktorander. För mer information se vår hemsida www.idehist.uu.se. Institutionen ledigförklarar nu en doktorandplats i idé- och lärdomshistoria med inriktning på forskningsprogrammet Engaging Vulnerability (EV).

EV är ett tvärvetenskapligt Vetenskapsrådsfinansierat forskningsprogram vid Uppsala universitet som med stöd av rektor och historisk-filosofiska fakulteten under tio år (2015–2025) ska bedriva forskning som utvecklar perspektiv på utsatthet och sårbarhet som resurser. För närvarande bedrivs forskning inom programmet i kulturantropologi, etnologi, filosofi, retorik, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, design studies, musikvetenskap och idéhistoria. För att ansökan ska beaktas är det ett krav att det föreslagna projektet tydligt knyter an till EV:s övergripande mål. En beskrivning av programmet och dess verksamhet finns på http://www.engagingvulnerability.se.

Forskningsprogrammets inriktning öppnar för idéhistoriska avhandlingsprojekt utifrån ett mycket brett spektrum av problemställningar och empiriska fokus.

Kvalifikationer: Den person vi söker ska ha en humanistiskt eller samhällsvetenskapligt inriktad magister- eller masterexamen med relevans för idéhistorisk forskning. Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige.

Arbetsuppgifter: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Närvaro vid institutionens och forskningsprogrammets seminarier och andra aktiviteter förutsätts. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och då förlängs anställningen i motsvarande grad.

Ansökan: Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla: 1) CV där du också beskriver din utbildningsgång, 2) ett exemplar av din magister- eller masteruppsats, 3) en koncis projektplan för avhandlingsarbetet (max 1500 ord). Denna ska beskriva en forskningsfråga och motivera dess relevans i relation till tidigare forskning samt forskningsprogrammets fokus. Den bör också innehålla en kort diskussion om möjliga material för undersökningen och metodologiska överväganden kring potentialen i dessa, 4) vidimerade kopior av examensbevis, 5) kontaktuppgifter till två referenspersoner samt övriga handlingar du önskar åberopa.

Bedömningskriterier: Endast ansökningar vars projektidé är relevant utifrån forskningsprogrammet EV kommer ifråga för bedömning. Rankningen av de sökande görs sedan i första hand utifrån kvaliteten på magister-/ masteruppsatsen och i andra hand utifrån projektplanen. Intervjuer av sökande kan bli aktuellt.

Regelverk: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen kapitel 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http:// regler.uu.se.

Utbildning på forskarnivå i idé- och lärdomshistoria regleras av ämnets allmänna studieplan. http://www.idehist.uu.se/digitalAssets/450/c_450332-l_3-k_id-hist-reviderad-asp-vt16--2-.pdf

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: 1 september 2020.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Institutionens prefekt Frans Lundgren, Frans.Lundgren@idehist.uu.se, 081-471 15 80; studierektor för forskarutbildningen Thomas Karlsohn, thomas.karlsohn@idehist.uu.se, 018-471 72 78; forskningsprogrammets ledare Don Kulick, Don.Kulick@antro.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2020, UFV-PA 2020/729. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2020
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/729
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-28
Sista ansökningsdag 2020-03-31

Tillbaka till lediga jobb