Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap omfattar ett tiotal olika forskargrupper inom ämnesområdena folkhälso-och Vårdvetenskap och ca 300 medarbetare som arbetar med forskning och utbildning framförallt vid sjuksköterske-och läkarprogrammen. 

Tjänsten avser heltidsanställning som postdoktor i forskargruppen i Vårdvetenskap och innehavaren ska arbeta med forskning inom området migration och hälsa. Sverige har blivit ett mångkulturellt land varför vi i vården idag i allt större utsträckning möter personer med utländsk bakgrund vilket innebär nya utmaningar. Forskningen har omvårdnadens nyckelbegrepp ”hälsa” i fokus och syftar till att utveckla nya modeller för omvårdnad, stöd och undervisning.

Mer information om forskargruppen i Vårdvetenskap finns på https://www.pubcare.uu.se/research/caring-sciences/ 

Arbetsuppgifter: Forskningen omfattar kvantitativa och kvalitativa studier med olika datainsamlingsmetoder (intervjuer, enkäter, observationer). Arbetsuppgifterna består av att i samverkan med andra forskare arbeta med analys och sammanställning av insamlade data och planering för och genomförande av insamling av data i kliniskt vårdarbete. Presentation av data vid vetenskapliga konferenser och deltagande i arbete med ansökningar om forskningsanslag ingår också.

Kvalifikationskrav: Med postdoktor avses en person som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen i ämnet Medicinsk vetenskap inom området Vårdvetenskap eller motsvarande som är relevant för tjänsten. Vi söker en person som dessutom är leg sjuksköterska och har erfarenhet av vård av personer med kronisk sjukdom, gärna diabetes, och/eller vård av personer med utländsk bakgrund. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.

Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen högst 3 år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet pga. av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Den som ska anställas som postdoktor får inte tidigare ha varit anställd som postdoktor vid Uppsala universitet inom samma eller närliggande ämnesområde under mer än ett år.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Förmåga till självständigt forskningsarbete är väsentlig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vilket innefattar dokumenterad samarbetsförmåga, att vara resultatorienterad och ha god förmåga att organisera arbetet.   

Ansökan ska innehålla: Din ansökan bör skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför du söker den här tjänsten, din CV och publikationslista, kopior av examensbevis och betyg, doktorsavhandling och tidigare publikationer samt övriga handlingar som du önskar åberopa. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som postdoktor, längst t om 2 år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Katarina Hjelm telefon: 0704/25 05 17 eller via e-mail: katarina.hjelm@pubcare.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2020, UFV-PA 2020/721.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/721
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-27
Sista ansökningsdag 2020-04-20

Tillbaka till lediga jobb