Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 130 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och närliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård, radiologi och omvårdnad. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet och med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Institutionen för kirurgiska vetenskaper ledigförklarar en doktorandplats med nära anknytning till forskargruppen i experimentell kirurgi. Forskningsarbetet utförs också i nära samarbete med forskargruppen i medicinsk glykobiologi.

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning: Inom projektet identifieras framförallt icke kodande genetiska förändringar samt deras betydelse i tumörutveckling och för möjlig terapeutisk användning. Detta projekt är framförallt inriktat mot avvikelser i binjurtumörer. Vidare fokus i projektet ligger på att identifiera förändringar i sammanställning av glykosaminoglykaner för att identifiera bakomliggande mekanismer i läkemedelsresistans, samt substanser som inhiberar/aktiverar enzymer med betydelse för sammanställningen av glykosaminoglykaner. Efter identifiering av målsubstanser utvärderas dessa i prekliniska in vitro och in vivo modeller. I forskningsarbetet ingår även utveckling av nya metoder för bioinformatisk analys. Anställningen har en tydlig tumörgenetisk profil och en klar koppling till angränsande verksamheter såsom medicinsk informatik och medicinsk kemi.

Kvalifikationskrav: Masterexamen (eller examen som bedöms som likvärdig) inom medicin, biomedicin, molekylärbiologi eller annat relevant område. God förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska i skrift och tal är ett krav. Graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande för anställning.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Tidigare dokumenterade erfarenheter (teoretiska och praktiska) inom glykobiologi, tumörgenetik, bioinformatik och tumör cellbiologi är meriterande.

Villkor:
Anställningen som doktorand omfattar vanligtvis fyra år, högst fem år och kan då omfatta institutionstjänstgöring på högst 20 % samt kursstudier.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagnings-bestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, eventuella publikationer och en kort beskrivning av dina forskningsintressen. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev. Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av forskning och/eller arbete inom närliggande område samt personlig lämplighet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast/enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om projektet och arbetsuppgifter lämnas av:
Peyman Björklund, e-post: peyman.bjorklund@surgsci.uu.se, samt Prof. Lena Kjellén, e-post: lena.Kjellen@imbim.uu.se. För anställningsfrågor, kontakta HR-generalist Higran Saghir, e-post: higran.saghir@surgsci.uu.se eller personalsamordnare Karin Johansson, e-post: karin.johansson@surgsci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 26e mars 2020, UFV-PA 2020/682.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast/efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/682
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-27
Sista ansökningsdag 2020-03-26

Tillbaka till lediga jobb