Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Avdelningen för signaler och system, Institutionen för elektroteknik, Ångströmlaboratoriet söker en Postdoktor. Denna anställning ingår i den strategiska forskningssatsningen eSSENCEs postdoktorprogram inriktat mot nya e-vetenskapliga metoder och verktyg för artificiell intelligens i forskningen.

Projektbeskrivning: Framgången för metoder baserade på maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) beror väsentligen på tillgången till stora datamängder för träning. Avsaknaden av stora datamängder gör det svårt att använda befintliga AI- algoritmer. Exempel på situationer med begränsade datamängder är Internet-of-Things (IoT) tillämpningar. Detta projekt handlar om att utveckla metoder och algoritmer som inte behöver stora datamängder för att tränas effektivt. Projektet kommer att fokusera på ramverket för Aktiv inference(ActInf) som likt Reinforced Learning (RL) interagerar med omgivningen. ActInf är nära besläktat med sannolikhetsbaserade dynamiska modeller och modellbaserad RL. Metodiken kan användas för att lösa linjäkvadratiska problem vilka är centrala inom reglerteknikområdet.

Arbetsuppgifter: Att bedriva nydanande forskning baserat på ActInf med begränsade datamängder. Av speciellt intresse är i) utveckling av generella ActInf-metoder baserade på adaptiv datainsamling, beslut- och styrstrategier för optimering av prestanda baserat på begränsade datamängder, ii) formulering av avvägningar mellan datainsamling, beslut och prestanda samt utarbetande av vägledning för kostnadseffektiv automatisk drift för olika tillämpningar.

Arbetsuppgifterna omfattar teoretisk analys, algoritmdesign och implementering samt mjukvarubaserad simulering och dokumentation genom författande av tidskriftsartiklar och rapporter. Medverkan i undervisningen på grund- och avancerad nivå samt doktorandhandledning ingår också.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i elektroteknik med specialisering inom signalbehandling, reglerteknik, maskininlärning, kommunikationsteori/system eller närliggande områden. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Dokumenterad erfarenhet med publikationer av hög kvalitet inom ovan nämnda områden. Stor vikt kommer att läggas vid programmeringsförmåga, matematiska färdigheter och tidigare forskning inom ActInf eller närliggande områden som t ex probabilistiska dynamiska modeller, informationsteori, optimeringsteori eller RL.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-06-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor Ayca Özcelikkale, ayca.ozcelikkale@angstrom.uu.se och Professor Anders Ahlén, anders.ahlen@angstrom.uu.se. 

Information om avdelningen för signaler och system, finns på www.signal.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2020, UFV-PA 2020/445.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/445
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-14
Sista ansökningsdag 2020-04-30

Tillbaka till lediga jobb