Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter: Huvudsaklig arbetsuppgift är undervisning (70%) inom farmakologi på apotekar- och receptarieprogram samt kompletterande utbildning men även andra farmakologikurser. Undervisningen bedrivs på grundnivå och avancerad nivå. Vidare ingår handledning vid laborationer och fördjupningsprojekt, kursansvar, examinationsansvar, kursutveckling samt utveckling av lärmaterial. I tjänsten ingår möjlighet att bedriva forskning till 20% samt administrativa uppgifter 10%. Det ingår även att följa utvecklingen inom farmakologi och samhällsutvecklingen i övrigt

Kvalifikationer: Den sökande ska vara disputerad och ha farmaceutisk grundexamen. Den sökande ska besitta mycket goda kunskaper, och uppvisa dokumenterad erfarenhet av undervisning, i farmakologi. Den sökande ska uppvisa god förmåga att undervisa på svenska och engelska, god erfarenhet av planering, genomförande och kvalitetsutvärdering av undervisning samt handledning och examination inom ämnesområdet farmakologi. Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl såsom att vara självgående, flexibel och ha god samarbetsförmåga. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Vid urval bland behöriga sökande bedöms pedagogisk och vetenskaplig skicklighet med störst vikt vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska erfarenhet av och förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se Riktlinjer och bedömning.

Meriterande: Av särskild vikt är kompetens och dokumenterad erfarenhet av: kvalitetsutveckling och utvärdering av utbildning, olika undervisnings- och examinationsformer (seminarier, föreläsningar, workshops, PBL, digital examination, praktiska prov), undervisning för olika målgrupper samt undervisning på distans. Vetenskaplig kompetens inom experimentell neurobiologisk beteendeforskning är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Omgående, efter överenskommelse

Anställningsform: Vikariat i 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Anne-Lie Svensson, e-post Anne-Lie.Svensson@farmbio.uu.se, tfn 018-471 4930.

För frågor runt anställningen: Administrativ samordnare Marina Rönngren, e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari, UFV-PA 2020/96. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/96
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-07
Sista ansökningsdag 2020-02-21

Tillbaka till lediga jobb