Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har ungefär 280 anställda, varav 120 seniora forskare, 110 doktorander och 30 forskargrupper. Mer än 4000 studenter är registrerade på en eller flera kurser varje år. För mer information, se www.it.uu.se.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: ”Managed languages”, dvs. språk som kör i en exekveringsmiljö/virtuell maskin (ex. Java, Python, R, JavaScript) tillåter hög nivå av abstraktion vilket tillåter tidseffektiv utveckling och undvikande av många felkällor. Trots stora prestandaförbättringar för ”managed languages” under senare år (ex. Graal, JavaScript VMs) exekverar dessa ofta långsammare än kompilerade språk (ex. C, C++ och Rust) på grund av ytterligare operationer och instruktioner som utförs under körning.

Projektets mål är att förbättra prestanda för ”managed languages” genom att flytta vissa operations från mjukvara till särskild hårdvara. Som ett exempel kan vi ta hårdvarustöd för metadata på adressnivå. Om det är möjligt att översätta information i en exekveringsmiljö till metadata som propageras automatiskt genom systemet av hårdvara kan vissa av de operationer som drar ned prestanda göras mer effektiva eller helt döljas för en applikation. 

Detta kräver att hårdvara, exekveringsmiljöer och kompilatorer samverkar så att operationer kan flyttas till den plats där de utförs bäst eller mest effektivt.

Målet med projektet är att göra ”managed languages” möjliga att använda som implementationsspråk i ytterligare (prestandakrävande) domäner, göra sådana språk tillgängliga för en större klass av utvecklare, och därigenom göra mjukvara säkrare och lättare att underhålla.

Anställningen är på upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska.  

Kvalifikationskrav: Kandidater ska ha en magisterexamen i datavetenskap, civilingenjörsexamen, masterexamen eller motsvarande kunskaper i ämnen relevanta för arbetet.

Att doktorera kräver med nödvändighet att en lär sig nya färdigheter och förvärvar nya kunskaper. Även om kunskap om datorarkitekturer, kompilatorer, exekveringsmiljöer och programspråk är meriterande kommer du att arbeta i en miljö där du kan lära dig vad som krävs från dina handledare, kollegor, angränsande experter, etc. Därför är det viktigt att du har hög inlärningsförmåga, kan motivera dig själv och är intresserad av området och dess möjligheter – i högre grad än specifika ämneskunskaper.

Du måste dock redan vara bra på att skriva uppsats och vara en bra programmerare, då det inte finns tid att lära sig dessa färdigheter från grunden. Det är därför av stor vikt att du kan demonstrera detta i din ansökan, t.ex. genom länkar till kod, uppsatser, masteruppsats (även utkast), etc.

Utöver ovanstående ska du kunna arbeta väl tillsammans med andra såväl som självständigt, både kunna ge och ta konstruktiv kritik, samt ha en välutvecklad förmåga till kritiskt tänkande och strukturerat arbete. Dessa kompetenser är lika viktiga som de tekniska kvalifikationerna.

Excellenta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Ytterligare detaljer finns här: http://www.it.uu.se/research/group/uart/applying_phd.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskap om datorarkitekturer, kompilatorer, exekveringsmiljöer och programspråk.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en beskrivning (max 2 sidor) av din motivation för att din ansökning, dina forskningsintressen, relevanta kvalifikationer för anställningen, samt bevis på att du är självmotiverad och kan jobba i ett team. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia av examensarbete (åtminstone ett utkast), eventuella publikationer (med beskrivning av sökandes specifika insats för varje publikation), länkar till artefakter eller kod (t.ex. GitHub eller Bitbucket) samt ev. andra relevanta dokument. Därutöver ska du tillhandahålla kontaktinformation till minst en referensperson samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor David Black-Schaffer. 018-471 68 30, david.black-schaffer@it.uu.se eller universitetslektor Tobias Wrigstad Ph. 018-471 10 72, tobias.wrigstad@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2020, UFV-PA 2020/424.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/424
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-10
Sista ansökningsdag 2020-06-01

Tillbaka till lediga jobb