Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vid institutionen för fysik och astronomi bedrivs forskning inom ett brett område av fysiken fördelat på nio avdelningar (www.physics.uu.se). Verksamheten är lokaliserad till
Ångströmlaboratoriet och omfattar cirka 400 anställda med uppdrag såväl inom utbildning (på grund-, avancerad samt forskarnivå) som inom forskning, samt övergripande samverkan med industri och samhälle.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas
kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Beskrivning av ämnesområdet: Forskningsprogrammet i molekyl- och kondenserade materiens fysik, inom institutionen för fysik och astronomi, innefattar forskning rörande materia och processer på atomär nivå med hjälp av avancerad spektroskopi i våglängdsområdena för extrem ultraviolett (XUV) och röntgenstrålning.

Programmet är erkänt världsledande inom utveckling av röntgenbaserade spektroskopiska tekniker, vilket exemplifieras av utvecklingen av röntgen- och fotoelektronspektrometrar som används över hela världen. Avdelningen har en ledande position inom studier av atomer, molekyler och kondenserad materia. Forskningen bedrivs genom undersökningar av fundamentala frågeställningar rörande växelverkan mellan ljus och materia samt inom tillämpningsdrivna projekt; exempelvis funktionella material, förnybara energilösningar och miljörelaterade frågor.

Den vikarierande lektorn kommer att arbeta med hållbar energi inom fysik mot gränsområdet mellan kemi, fysik; mer specifikt med utveckling och användning av avancerad fysikaliska karakteriseringar av nya material för energiomvandling och energilagring. Röntgenbaserad spektroskopi på Li-jon batterier är ett viktigt exempel. Forskning baseras på experimentella studier av den elektroniska strukturen i materia. De viktigaste experimentella studierna är baserade på att utveckla metoder med högupplösta röntgenbaserade metoder, särskilt elektronoch röntgenspektroskopi på fungerande batterimaterial. En stor del av det experimentella arbetet kommer utförs vid den svenska synkrotronljusanläggningen (MAXIV), men även vid Ångströmlaboratoriet samt andra internationella anläggningar såsom (BESSY, ELETTRA, SLS, SOLEIL, ALS, NSLS).

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som dels visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller som behörighetskrav för anställning som universitetslektor att ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Doktorsexamen i kemi eller fysik krävs för anställningen. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om
inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder: Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet vilka tillmäts lika stor vikt. Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering, även forskningsmeritering från arbetslivet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter som innehåller experimentell utveckling och karakterisering med hjälp av röntgenbaserade spektroskopiska metoder, speciellt elektronspektroskopi vid höga tryck och
elektronspektroskopi med höga energier. Vidare läggs särskild vikt vid forskning på Lijonbatterier.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och
undervisnings-meritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning/kursutveckling inom universitetens olika nivåer, från fysik och kemi på lärarprogram och liknande till doktorandutbildningsnivå.

Ledningsskicklighet: Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och
kommer att tillmätas stor vikt. Erfarenhet av att samverka/samarbete med storskaliga
forskningsinfrastrukturer är meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-03-01 eller efter överenskommelse. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-12-31.

Anställningens omfattning: 30%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Håkan Rensmo, tel: 070-1679145; e-post: hakan.rensmo@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari 2020, UFV-PA 2020/151

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 20200301
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/151
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-05
Sista ansökningsdag 2020-02-21

Tillbaka till lediga jobb