Uppsala universitet, Institutionen för ABM

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Anställningen som amanuens omfattar 10 procent av heltid i sex månader med möjlighet till förlängning, dock som längst året ut. Vi ser gärna att den sökande har möjlighet att påbörja anställningen omgående. 

Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap), masterprogrammet i Digital Humaniora, samt utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har administrativt ansvar för ett universitetsövergripande forskningsnätverk kallat Digital Humaniora Uppsala och det är till detta nätverk som amanuenstjänsten är kopplad.

Arbetsuppgifter: Det huvudsakliga arbetsinnehållet för denna amanuens är att utföra administrativa uppgifter, d.v.s. bistå forskningsledaren och forskningskoordinatorn på DH Uppsala i arbete bland annat med:

  • filmning och streaming av föreläsningar, seminarier och workshopar.
  • övrig administration kring DH Uppsala såsom att hantera webb och social medier.
  • generellt administrativt stöd i samband med olika typer av arrangemang på DH Uppsala.

Kvalifikationskrav: För anställning krävs att du är aktivt studerande vid Uppsala universitet. Goda kunskaper i svenska krävs. Eftersom arbetet innebär dagliga kontakter med forskare, och administrativ personal är det viktigt att amanuensen fungerar inom arbetslaget. Anställningen förutsätter god initiativförmåga, stor ansvarskänsla samt en vilja och förmåga att samarbeta med flera olika personalgrupper.

Villkor: Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap § 10).  

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 12. Anställning i sex månader med möjlighet till förlängning, dock inte längre än året ut.

Anställningens omfattning: 10 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Åse Hedemark, 018-471 25 98, ase.hedemark@abm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 19 februari 2020, UFV-PA 2020/287.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2020-08-31
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Omgående
Löneform individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 10%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/287
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-05
Sista ansökningsdag 2020-02-19

Tillbaka till lediga jobb