Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se. Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare.

Forskningsområde: Den utlysta  doktorandplatsen är knuten till forskargruppen "Preparativ läkemedelskemi".

Projekt: Design och syntes av nya ligander till angiotensin II AT2 receptorn och nya IRAP inhibitorer.

Beskrivning: Inom forskningsdisciplinen läkemedelskemi designas, syntetiseras och utvärderas organiska föreningar för möjlig terapeutisk användning. Detta projekt är inriktat framförallt mot organisk kemisk syntes av läkemedelslika substanser samt analys av föreningarnas struktur-aktivitetssamband. Fokus i projektet ligger på att ta fram substanser som inaktiverar angiotensin II AT2 receptorn för att uppnå effekt mot neuropatisk smärta, samt substanser som inhiberar enzymet insulinregulerad aminopeptidas (IRAP), med betydelse för kognitiva sjukdomar. Efter framställning av målsubstanser utvärderas dessa i prekliniska in vitro och in vivo modeller. I forskningsarbetet ingår även utveckling av nya metoder för organisk syntes.

Tjänsten har en tydlig farmaceutisk profil och en klar koppling till angränsande verksamheter såsom databaserad läkemedelsdesign och tidig läkemedelsutveckling.

Kvalifikationer: Den sökande skall ha apotekarexamen, civilingenjörsexamen, magisterexamen eller motsvarande kemikunskaper. Tidigare erfarenheter (teoretiska och praktiska) inom organisk kemi, läkemedelskemi, beräkningskemi, biokemi och farmakologi är meriterande. God förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska i skrift och tal är ett krav. Graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande för anställning.

Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier på heltid. Därutöver kommer 20% institutionstjänstgöring (undervisning samt ansvar för drift och underhåll av kemisk instrumentering) vilket ger en sammanlagd utbildningstid på 5 år. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Information om utbildningen på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på http://www.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Doktorandplatsen är tillgänglig omedelbart.

Ansökan: Ansökan ska inkludera ett CV, kopior av examina och betyg, kopia av magisteruppsats (eller ett utkast av denna), eventuella vetenskapliga artiklar, kontaktinformation till referenser samt en kort beskrivning av den sökande och hans/hennes tidigare erfarenheter. Ett eller flera rekommendationsbrev kan också bifogas ansökan.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Mats Larhed, e-post: mats.larhed@ilk.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2020, UFV-PA 2020/405.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/405
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-05
Sista ansökningsdag 2020-02-28

Tillbaka till lediga jobb