Uppsala University, Department of Materials Science and Engineering

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Solceller är en av de snabbast växande förnybara energiteknikerna. Potentialen är enorm och tekniken fortsätter utvecklas mot högre prestanda och sänkta kostnader och användningen väntas fortsätta öka kraftigt. Tunnfilmssolceller har fördelen att det aktiva materialet kan vara mycket tunt eftersom solljuset absorberas effektivt. Avdelningen för solcellsteknik arbetar med grundläggande förståelse och utveckling av effektiva solceller till låg kostnad baserat på tunnfilmsteknik. Solcellerna är gjorda av det etablerade halvledarmaterialet Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) och det mindre utforskade materialet Cu2ZnSnS4 (CZTS) där den stora fördelen är att endast mycket vanliga grundämnen används. Vi arbetar också med så kallade tandemsolceller baserade på kisel eller tunnfilmssolceller samt nya material för ultratunna solceller och transparanta ledare. Vi tillverkar kompletta solceller och moduler i ett eget lab i Ångströmlaboratoriets renrum.

Forskningsprojekt och arbetsuppgifter: Vi söker nu en doktorand för att arbeta med elektrisk karakterisering och modellering av solceller. Syftet är att öka förståelsen av optiska och elektriska förluster i olika solcellsstrukturer som bas för ökad prestanda. Frågeställningar rör långtidsstabilitet hos högeffektiva solceller och förluster i nya solceller med högt bandgap, vilka är intressanta för tandemsolceller. Elektriska mätningar, som ström-spänning, spektralrespons och kapacitansbaserade tekniker kombineras med optiska mätningar av enskilda filmer och hela solceller. Optisk och elektrisk modellering av solcellsstrukturer används som stöd i karakteriseringen.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Ytterligare information finns på http://www.teknat.uu.se och http://teknik.uu.se.

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund för sökande är civilingenjörsexamen eller högskoleexamen på masternivå i Teknisk fysik/Fysik/Elektronik/Materialvetenskap eller motsvarande. Erfarenhet av elektrisk eller optisk karakterisering och modellering av halvledarkomponenter eller material är meriterande.

Vi söker en kreativ person med stark motivation att genomföra doktorandstudier

Vi kräver god samarbetsförmåga samt goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökningar bör inkludera en kort beskrivning av forskningsintressen och tidigare erfarenheter, ett CV, kopior av examina, betyg, kopia på examensarbete och andra relevant dokument. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om referenspersoner eller bifogar rekommendationsbrev.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökanden av alla kön och med olika bakgrunder och livserfarenheter.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Våren 2020.  

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Charlotte Platzer-Björkman, e-post: charlotte.platzer@Angstrom.uu.se, tel. 018-471 3120. 

Välkommen med din ansökan senast 15 mars 2020, UFV-PA 2020/361.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2020
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/361
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-05
Sista ansökningsdag 2020-03-15

Tillbaka till lediga jobb