Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Avdelningen för tillämpad kärnfysik bedriver forskning inom områdena kärnreaktioner (för tillämpningar som kärnenergi, cancerterapi eller transmutation av kärnavfall), kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll, neutrondiagnostik för fusionsreaktorer och interaktioner mellan höghastighetsjoner och olika material. Avdelningen för tillämpad kärnfysik erbjuder utbildning och expertis inom instrumentering, numerisk modellering och datorsimulering av kärnreaktioner och interaktioner samt kärntekniska mättekniker. Forskningsgruppen för kärnreaktioner utför mätningar och utvärderingar av kärndata för tillämpningar, till exempel inom kärnkraft, kärnmedicin och elektronik. Med våra samarbetspartners, främst på laboratorier i Belgien, Finland och Frankrike, studerar vi bland annat kärnreaktioners tvärsnitt, fissionsutbyten och neutron-multiplicitet, lättjonsproduktion och störningar i elektronisk apparatur av kosmisk strålning. Vi är också delaktiga i utvecklingen av TALYS, en datorsimuleringskod för kärnreaktioner, och kärndatabiblioteket TENDL.

Projektbeskrivning: Kärnklyvning är ett fascinerande ämne inom kärnfysiken där samspelet mellan de fundamentala fysikaliska krafterna i naturen ger upphov till spännande fenomen. Förståelse för fission, fissionsfragmentsfördelningar, neutronemission och γ-strålning hjälper oss att förstå hur exotiska kärnor bildas i universum samt förbättra säkerheten och effektiviteten i framtida nukleära energisystem.

Vi samarbetar med Joint Research Centre (JRC), Europeiska kommissionen i Belgien för att utveckla det banbrytande instrumentet (VERDI) som står för “VElocity foR Direct particle Identification”. VERDI mäter båda hastigheter och energier från de kärnor som bildas och därav kan man rekonstruera deras atommassor. För att uppnå en bra massupplösning så krävs att hastigheterna bestäms med hög precision. En stor utmaning är att extrahera rätt tid från Kiseldetektorerna som sitter i slutet av armarna. Den så-kallade “Plasma delay time” (PDT) ger upphov till en tidsfördröjning som dessutom försämrar massupplösningen.

Målet med detta projekt är att utveckla VERDI och att genomföra högupplösta experimentella studier av neutron-inducerade fissionsreaktioner, som är relevanta för framtida generationer av kärnkraft (generation IV system). Korrelerade data (fissionsutbyten, kinetiska energier och neutronemission) förbättrar fissionsmodelleringen och evalueringsprocesserna för viktiga kärntekniska data. Experimenten som planeras är först för spontanfission av Cf-252 (för kalibrering) och senare den viktiga termiska reaktionen U-235(n,f). Genom doktorandsprojektet så erhålls djup kännedom om kärnreaktioner och instrumenteringen som används i kärnfysik. Doktoranden kommer att specialisera sig inom fissionsdynamik, joniserande strålning, speciellt detektion av fissionsfragment, neutron & gamma-strålning.

Som doktorand hos oss kommer du arbeta i en könsblandad, multikulturell miljö och du förväntas ta en aktiv roll i gruppens aktiviteter, så som seminarier, workshops och kurser. Samtidigt förväntas du kunna arbeta självständigt och ta personligt ansvar för projektets framåtskridande. Eftersom det mesta av vårt experimentella arbete sker vid olika europeiska forskningsanläggningar kommer du tillbringa perioder av din utbildning utomlands, framför allt i Geel, Belgien. Din huvuduppgift kommer vara att genomföra fissionsutbytesmätningar, samla in och analysera data samt att jämföra resultaten med andra data och modellberäkningar. Du kommer också göra datorsimuleringar av experimentuppställningen i syfte att identifiera förbättringsmöjligheter.

För information om vår forskning se:

http://www.physics.uu.se/research/applied-nuclear-physics/groups/nuclear-reactions-group/

Kvalifikationer

 • En masterexamen eller motsvarande inom ett fält som är relevant för forskningsprojektet, t.ex. kärnteknik, fysik, teknisk fysik, medicinsk fysik.
 • Kandidater måste behärska engelska i både tal och skrift.
 • Detta projekt är instrumentorienterat och kräver en iver för tekniska utveckling & optimering. Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i fysikorienterad forskningsmiljö och praktisk erfarenhet av att arbeta i laboratorium med kärn- och/eller partikelfysik. Särskilt arbete med instrumentering och detektorer, datainsamlingssystem och/eller simuleringsmiljöer är av intresse. Var god ange erfarenhetens omfattning och typ, och bifoga om möjligt intyg.
 • Dokumenterade programmeringskunskaper. Var god ange erfarenhetens omfattning och typ, och bifoga om möjligt intyg.

Ansökan bör inkludera följande

 • Curriculum Vitae (max 2 sidor) (obligatoriskt)
 • En kopia av examensbevis med en sammanställning av betyg (obligatoriskt).
 • En kopia av examensarbetet eller ett utkast och en detaljerad tidsplan för det resterande arbetet om det inte är färdigt. (obligatoriskt).
 • Ett personligt brev (max 1 sida) där du förklarar dina anledningar till att söka doktorandtjänsten. (obligatoriskt).
 • Maximalt tre referenser och rekommendationsbrev. Minst ett av dessa måste vara skrivet av din handledare på examensarbetet (obligatoriskt). Ytterligare kan bifogas från biträdande handledare eller från lärare på universitetskurser på avancerad nivå.
 • Personliga omständigheter som kan ha betydelse för vår bedömning av dina meriter bör anges i ditt CV.
 • Publikationslista (i förekommande fall).
 • All annan dokumentation som du önskar att vi ska beakta.

Anställningsförhållanden: Doktorandtjänsten är fyraårig, och kandidaten kommer huvudsakligen tillbringa sin tid åt sina forskningsstudier. Förlängning upp till fem år är möjligt genom inkluderande av institutionstjänst, vanligen undervisning, med en omfattning av högst 20%. Tjänsten är helt finansierad och lönen fastställs av lokala riktlinjer på universitetet. Den sökande måste uppfylla Uppsala universitets behörighetskrav för doktorandutbildningar.

Information om doktorandutbildning, regler om inskrivning som doktorandstudent enligt högskoleförordningen, samt regler och riktlinjer för doktorandstudier vid Uppsala Universitet kan hittas här: http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/ Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Ali Al-Adili, ali.al-adili@physics.uu.se phone +46 18 471 59 66.

Välkommen med din ansökan senast den 6 april 2020, UFV-PA 2020/291.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200401
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/291
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-01-28
Sista ansökningsdag 2020-04-06

Tillbaka till lediga jobb