Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard. Institutionen utbildar ungefär 4 000 studenter varje år, och omfattar omkring 30 forskargrupper. Vårt starka fokus på forskning har stort inflytande på grundutbildningen vid institutionen, som bygger vidare på aktiviteter inom IT som tog fart redan på mitten av 60-talet. För mer information, se: http://www.it.uu.se/.

Beskrivning av ämnesområdet: Informationsteknologi spelar idag en viktig roll i många människors liv och har på kort tid blivit en omistlig del av arbetslivet. Ämnet människa-datorinteraktion är tvärvetenskapligt och handlar bland annat om att utveckla och utvärdera metoder och verktyg för att skapa datoriserade artefakter som hjälper människor och samhälle att uppnå sina mål. Utveckling av teorier och metoder som kan integreras i utvecklingsprocessen och i införandet av IT är en högaktuell del av ämnet människa-datorinteraktion. MDI-forskningen vid avdelningen har en tvärvetenskaplig grund och fältstudier, intervjuer, workshops och enkäter utgör en naturlig del av den metodik som används i projekten.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Anställningen avser forskning samt viss andel undervisning och institutionsuppgifter. Forskningsarbetet sker i ett multidisciplinärt team inom ramen för forskargruppen HTO (Human, Technology and Organisation) baserad vid avdelningen för visuell information och interaktion vid Uppsala universitet samt med internationell anknytning. Gruppens forskning sker huvudsakligen utifrån ett sociotekniskt och användarcentrerat perspektiv. Tjänsten avser forskning i STRIA-projektet som är finansierat av AFA. Forskningen i projektet handlar om att kartlägga digital arbetsmiljö i projektets första fas. I andra fasen kommer vi att iterativt vidareutveckla tre metoder för systemutveckling så de inkluderar arbetsmiljöaspekter. Målet är att systemutvecklare ska kunna använda metoderna for bättre förståanvändarens digitala arbetsmiljö. Slutligen kommer projektet att ta fram material för att sprida kunskap om metoderna till systemutvecklare.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, till exempel inom datavetenskap, arbetsmiljömedicin, arbetsmiljö och människa-datorinteraktion. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. 

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Speciellt kommer dokumenterad erfarenhet från arbetsmiljöforskning och digitalisering samt från forskning med kvalitativa metoder att beaktas. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sig själv med motivering till att vilja bli postdoktor inom detta projekt hos oss, relevanta kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia av relevanta betygshandlingar, en lista över relevanta publikationer och övriga dokument (t.ex. förteckning över referenspersoner).

Personliga förhållanden (t. ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Robin Strand robin.strand@it.uu.se eller professor Åsa Cajander, asa.cajander@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2020, UFV-PA 2020/251.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/251
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-05
Sista ansökningsdag 2020-02-28

Tillbaka till lediga jobb