Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i artbildning och populationsgenomik hos primater till programmet för Zooekologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Vår grupp är intresserad av att förstå hur långsiktiga evolutionära och kortsiktiga människomedierade processer formar biologisk mångfald. Det annonserade projektet har som mål att studera primatutveckling från flera perspektiv och på olika evolutionära tidsskalor.

Du får chansen att studera processer på populations- och artnivåer i ett antal primattaxor med nyligen genererade och offentligt tillgängliga genomiska data. Forskningsområden inkluderar, men är inte begränsade till:

  1. i) Artbildningsgenomik och den forna hybridiseringens roll i att driva artsdiversiteten. Du kommer ha ditt fokus på en grupp mycket olika Afrikanska apor (guenoner) som är kända för sin ekologiska, morfologiska och karyotypiska mångfald samt att de lätt hybridiseras i fångenskap och naturen. Huvudfokus kommer att ligga på artbildningsgenomik, men det finns möjligheter att utvidga detta projekt till att även inkludera cytogenomics samt morfologiska och ekologiska analyser, beroende på dina intressen.
  2. ii) Populations- och bevarandegenomik. Med hjälp av DNA-material från fekala prover kommer du att studera genetisk mångfald, populationsstruktur, demografi och lokal anpassning i vilda primatpopulationer. Den genererade insikten kommer att ha direkt relevans för beslutsfattande om bevarande.

Projektet kommer vidare att utvecklas och skräddarsys utifrån kandidatens intressen och färdigheter.

Arbetsuppgifter: Den utvalda kandidaten kommer huvudsakligen att arbeta med storskaliga fylogenomiska och populationsgenomiska analyser som kräver solida bioinformatikfärdigheter, men kommer också att utföra arbete i våtlaboratoriet för att producera genomisk sekvenseringsdata från icke-invasivt insamlade prover av låg kvalitet. Uppgifterna inkluderar aktivt deltagande i forskningsgruppens aktiviteter, utbildning av juniora gruppsmedlemmar i relevant teknik och engagemang i samarbetsprojekt.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom evolutionsbiologi, bioinformatik eller ett relaterat fält. Dina tekniska färdigheter kommer att utvärderas utifrån erfarenheter av storskaliga sekvensanalyser, bioinformatiska skickligheter och erfarenheter av fylogenomiska och populationsgenomiska studier. Du ska ha ett starkt intresse för och en dokumenterad kunskap inom evolutionär biologi, samt en drivkraft att förstå processer som formar artrikedom. Uthållighet och hög inre motivation krävs för att arbeta med icke-modellorganismer med svåranalyserade prover och data. Du ska vara mycket pålitlig, driven och välorganiserad. Du ska också vara nyfiken, ha förmåga att tänka utanför "boxen" och ha lätt för att lära dig nya saker och arbetssätt. Vidare ska du ha en mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Tidigare erfarenhet med molekylära laboratorietekniker, helst med prover av låg kvalitet, är mycket önskvärt.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett följebrev som beskriver dina forskningsintressen, din kunskap om molekylära laboratorietekniker och programmering, erfarenhet av hantering av genomiska data, andra tekniska färdigheter som är relevanta för projektet samt andra kvalifikationer som gör dig till en lämplig kandidat, 2) ditt CV, inklusive eventuella producerade publikationer, 3) en kopia av din magisterexamen, dina kursbetyg och en kopia av ditt examensarbete, 4) namn och kontaktinformation för två-tre referenspersoner (e-postadress och telefonnummer; du är välkommen att inkludera denna information i slutet av ditt brev eller som bilaga under punkt 6 i online-ansökningsformuläret). Eftersom ansökningsformuläret kräver att du laddar upp "Beskrivning av din utbildning" under punkt 2, är du välkommen att ladda upp ditt CV här, så länge det ger relevant information. Du behöver inte heller fylla i andra flikar, så länge ditt CV täcker relevanta punkter. Ansökan bör skrivas på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-04-01 eller enligt överenskommelse.

Anställning/anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Associate Professor Katerina Guschanski katerina.guschanski@ebc.uu.se, +46 18 471 2673.

Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2020, UFV-PA 2020/427.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/247
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2020-01-24
Sista ansökningsdag 2020-02-24

Tillbaka till lediga jobb