Uppsala universitet, Inst. för samhällsbyggnad och industriell teknik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Doktoranden kommer vara anställd vid Avdelningen för byggteknik och byggd miljö som tidigare tillhörde Institutionen för teknikvetenskaper. Från och med 2020-01-01 tillhör avdelningen den nybildade Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik som har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet och Campus Gotland. Doktoranden kommer även att vara associerad till Institutionen för geovetenskaper som har verksamhet vid Geocentrum i Uppsala och Campus Gotland i Visby. På Geocentrum finns forskare med lång erfarenhet av vindresurskartering samt modellering och mätningar med avseende på vindkraft.

Doktoranden kommer arbeta i en bred forskningsmiljö med lång erfarenhet av vind- och solkartering, matematisk modellering och datorsimulering för att studera framtida resurs- och energibehov i den byggda miljön, vilket erfordras i den utlysta tjänsten.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: I forskargruppen Built Environment Energy Systems Group (BEESG) vid Avdelningen för byggteknik och byggd miljö har under flera år potentialen för solenergi i den byggda miljön studerats. Utbyggnaden av både tak- och markbaserad solkraft är en komplex fråga som berör integration i byggnader och landskap, anslutning till elnät, solresursens variabilitet över tid och rum, dess matchning mot energibehovet i den byggda miljön, samt möjligheten att prognostisera solinstrålningen på olika tidsskalor.

Tidigare studier har visat att det finns en negativ korrelation mellan sol- och vindkraftproduktion, vilket betyder att samlokalisering av sol- och vindkraftparker i så kallade hybridparker skulle kunna öka möjligheterna att jämna ut den totala produktionen, mer effektivt utnyttja anslutningen till elnätet och öka tillförlitligheten hos produktionsprognoser. I det här projektet undersöks förutsättningarna för en sådan samlokalisering med fokus på analys av den kombinerade sol- och vindresursen. Korrelationen mellan sol- och vindenergi studeras nationellt med befintliga databaser för vindhastigheter och solinstrålning, samt med lokala mätningar, och prognosmetoder utvecklas. Projektet studerar även hur produktionen från en hybridpark bidrar till att möta elbehovet i den byggda miljön i anslutning till anläggningen, samt hur det lokala elnätet påverkas.

Projektet genomförs som en del i forskningsprojektet ”Ökat nätutnyttjande med kombinerade sol- och vindkraftsparker”, som finansieras av Energimyndigheten, och genomförs i samarbete mellan forskargrupperna BEESG vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik och Vindenergi vid Institutionen för geovetenskaper. Doktoranden kommer att handledas av forskare från båda grupperna med expertis inom sol- och vindresurskartering, prognosmetoder, meteorologiska mätningar, samt energisystemmodellering för byggd miljö.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationer: Vi söker kandidater med MSc inom energisystem, teknisk fysik eller annat område relevant för forskningen, i kombination med en stark bakgrund inom matematik, meteorologi, mätteknik, datorsimulering och/eller GIS. Den sökande ska ha god samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskap inom Matlab, Python eller liknande programmeringsspråk.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett personligt brev som beskriver forskningsintressen och tidigare erfarenhet, CV, kopior av examensbevis och betyg, kopia på examensarbete, rekommendationsbrev och/eller kontaktuppgifter till 2-3 referenser, samt andra relevanta dokument.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-03-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: David Lingfors, 018-471 62 15, david.lingfors@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2 mars 2020, UFV-PA 2020/225.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 mars 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/225
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-01-24
Sista ansökningsdag 2020-03-02

Tillbaka till lediga jobb