Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se. Institutionen för ekologi och genetik utlyser en doktorandtjänst i evolutionär genetik till programmet för växtekologi och evolution.

Projektbeskrivning: Evolutionen av olika kön är av fundamental betydelse i biologin. Könsbestämningsmekanismer är mycket variabla och ibland labila hos olika organismer. Det är dock oklart vilka evolutionära processer som leder fram till olika kön och evolutionen av könskromosomer. Teoretiska studier förutsäger att evolutionen av könskromosomer sker genom naturlig selektion på könskvoten och/eller genom olika former av genetiska konflikter, såsom konflikter mellan könen, eller mellan cellkärna och cytoplasma. Empiriska bevis för dessa teorier är få. I det här projektet använder vi ett växtgenus med olika kön (Salix, viden) som har evolutionärt unga och variabla system för könsbestämning. Skeva könskvoter i korsningar och i naturliga populationer är vanligt hos Salix arter. Detta pekar mot att sexuell antagonistisk selektion eller en annan form av genetisk konflikt förekommer hos Salix. Projektet har tre huvudmål: (1) att identifiera mekanismer för könsbestämning och skev könskvot i Salix herbacea, (2) att analysera degeneration av könskromosomer, och (3) att studera evolution av genomiska regioner som bestämmer kön och könskvoten i Salix. I projektet använder vi helgenomsekvensering och experimentella korsningar tillsammans med populationsgenomiska analyser och teoretiska modeller för att uppnå nya insikter om evolutionen av könskromosomer och evolutionära processer i stort.

Huvudhandledare för doktoranden är Sophie Karrenberg, Uppsala universitet, och biträdande handledare är Pär Ingvarsson, SLU, Uppsala.

Arbetsuppgifter: Doktorandens forskning är huvudsakligen baserad på bioinformatiska, populationsgenomiska och andra statistiska analyser. Doktoranden förväntas att bidra till arbetet i växthuset och i molekylärlaboratoriet. Deltagande i fältarbete (korsningar, provtagning, främst i Alperna, Schweiz, från juni 2020) är önskvärt men är inte ett krav (beror på startdatum och kompetens hos doktoranden). Teoretiska modeller kan, vid intresse, inkluderas i avhandlingen. 

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom biologi eller annat relevant område. Kandidaten ska ha utbildning i och praktiskt erfarenhet av storskalig sekvensanalys samt utbildning i evolutionsbiologi och evolutionär genetik på masternivå. Doktorandanställningen kräver en mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift.

Meriterande: Utbildning i och erfarenheter av bioinformatiska analyser, analys av könskromosomer, teoretisk modellering samt erfarenhet av fältexperiment i Alpin terräng.

Anställningen: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning i förhållande till den här doktorandtjänsten, 4) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg samt en kopia av din masteruppsats 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner, varav en ska vara huvud-handledare till din masteruppsats (e-postadress och telefonnummer), och 6) eventuella publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.       

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-05-01 eller enligt överenskommelse; tidigast 2020-03-01 och senast 2020-09-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Sophie Karrenberg, sophie.karrenberg@ebc.uu.se, +46 18 471 2863.

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari, UFV-PA 2020/120.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-05-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/120
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-01-15
Sista ansökningsdag 2020-02-21

Tillbaka till lediga jobb